Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Wolontariat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 listopada 2011 15:06

WOLONTARIAT

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998 - 2011

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

 

       WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 1. Altruizm a wychowanie / Mieczysław Łobocki. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998
  Altruizm jako dobro drugiego człowieka  - wymóg moralny wolontariatu
  sygn. 41.868
 2. Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny
   i resocjalizacji)
  / Tadeusz Sakowicz. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 133-143 : Wolontariat w służbie rodzinom dysfunkcjonalnym
  sygn. 43.490
 3. Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego / Zbigniew B. Gaś. – Katowice : „Śląsk”, 1999
  M.in. zadania wolontariuszy
  sygn. 41.868
 4. Pedagog wobec osoby chorego / Elżbieta Jundziłł, Róża Pawłowska. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2010. – S. 175-185 : Wolontariusz w pracy z człowiekiem chorym
  sygn. 44.144
 5. Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki / Grażyna Gajewska. – Wyd. 4 zm. – Zielona Góra : PEKW „Gaja”, 2009. – S. 182-185 : Filantropia i wolontariat w opiece – szansa i zagrożenia
  sygn. 44.044
 6. Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka : wybrane zagadnienia teorii, metodyki
  i praktyki opiekuńczo-wychowawczej
  / Grażyna Gajewska. – Wyd. 2 zm. i popr. – Zielona Góra : PEKW „Gaja”, 2004. – S. 127-129 : Filantropia i wolontariat w opiece – szansa i zagrożenia
  sygn. 43.174
 7. Pedagogika społeczna : w obliczu realiów codzienności / Andrzej Radziewicz-Winnicki. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. – S. 31-55 : Przednaukowa wiedza oraz refleksje teoretyczne związane z pomocniczością, samopomocą i woluntaryzmem. Pojawienie się dobroczynności i działalności charytatywnej
  Filantropia a wolontariat – wyjaśnienie pojęć
  sygn. 44.103cz
 8. Psychologia społeczna : serce i umysł / Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, Robin M. Alert. – Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, 1997. – S. 452-493 : Zachowanie prospołeczne: dlaczego ludzie pomagają innym
  sygn. 41.468cz
 9. Wolontariat / Mirosław Górecki // W : Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej
  i pracy socjalnej
  / red. nauk. Danuta Lelak i Tadeusz Pilch. – Warszawa : „Żak”, 1999. – S. 335-336
  sygn. 42.272cz
 10. Wolontariat / Barbara Kromolicka // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / [red. prow. E. Różycka ; aut. t. 7  F. Adamski i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S.218-230
  sygn. 43.953cz

11.  Wolontariat młodzieżowy formą wspomagania dziecka z rodziny dysfunkcyjnej
w świetlicy socjoterapeutycznej / Beata Krzesińska-Żach // W : Rodzina wobec zagrożeń / red. nauk. Małgorzata Duda. – Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008. - S. 299-303
sygn. 44.135, 44.115

 1. Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie.  T. 4 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. – S. 180-182

M.in. wyniki badań działalności wolontariatu na rzecz organizacji pozarządowych
sygn. 43.778cz

 1. Znaczenie wolontariatu w uspołecznianiu uczniów „Gimnazjum i Liceum Akademickiego” / Hanna  Kiedewicz-Nappi // W : Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych.  T. 2, Uczeń – nauczyciel – edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 283-288
  sygn. 43.521

  ARTYKUŁY Z CZASOPISM
  (w ujęciu chronologicznym)
 2.  Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej / Magdalena Arczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 7, s. 10-14
  Socjologiczne i prawne uwarunkowania wolontariatu oraz analiza różnych typologii tego zjawiska
 3. Wolontariat więźniów jako dobra praktyka włączania do życia w społeczności /
  Agnieszka Paczkowska, Piotr Krakowiak, Robert Witkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 6, s. 20-23
  Opis projektu "Wolontariat skazanych w Polsce" nagrodzonego przez Komisję Europejską i Radę Europy "Kryształową Wagą Wymiaru Sprawiedliwości" za najlepszy projekt resocjalizacyjny
 4. Wolontariat w bibliotece - prawne uregulowania / Katarzyna Ostrowska-Pałyga // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 16-17
  Status prawny. Prawa i obowiązki wolontariuszy
 5. Wolontariat jako forma działania profilaktycznego / Grzegorz Kata // Remedium. – 2010, nr 6, s. 30-31
  Korzyści z wolontariatu dla młodzieży w nim uczestniczącej, a także organizatorów działań profilaktycznych oraz czynniki wpływające na skuteczność pracy wolontariuszy
 6. Dzielmy się miłością / Jan Chrapek // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 5-9
  Czym jest wolontariat ? Chrześcijański i społeczny wymiar wolontariatu. Wolontariat w jednoczącej się Europie. Wybrane możliwości dla działania wolontariatu w Polsce
 7. Wolontariat szkolny – krok po kroku / Irena Marczyk //Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 10-11
  Organizacja pracy klubu wolontariusza w szkole
 8. Każdy może pomagać / Janka Grabarz // Integracja. – 2010, nr 1, s. 38-39
  M.in. o e-wolontariacie – możliwościach pomocy przez Internet
 9. Wolontariat jako nowe zjawisko w Polsce / Anna Karasińska // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 122-129
  Centrum Wolontariatu jako zalążek charytatywnych inicjatyw. Rodzaje wolontariatu
 10. Wolontariat we Włoszech / Tadeusz Mierzwa // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 94-111
  Ujęcie historyczne. Polityczne i społeczne funkcje wolontariatu włoskiego. Wolontariat włoski jako przykład do wykorzystania w społeczeństwie polskim
 11. Wolontariat studencki czyli ferie i wakacje z pomysłem / Ewa Bielska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 19-20
  Edukacyjne projekty realizowane przez studentów
 12. Typologia polskich wolontariuszy według systemu wartości – możliwości spójnego referencyjnego układu czynności pomagania / Ewa Ger // Chowanna. – 2009, T. 1, s. [207]-220
  Praca napisana na podstawie pracy doktorskiej "Psychologiczne uwarunkowania czynności pomocowych wolontariuszy. Układ referencyjny czynności pomagania"
 13. Wybiórczy wolontariat / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 23-27
  Opieka wolontariuszy nad ludźmi starymi
   
 14. Motywy działania wolontariuszy / Izabela Edyta Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 47-50
  Analiza wyników badań w zakresie motywów pracy w wolontariacie
 15. Wolontariat formą zdobywania doświadczeń zawodowych / Arleta Radomska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4/5, s. 31-34
  Wolontariat jako forma edukacji młodego pokolenia. Nabywanie nowych umiejętności i doświadczeń w sferze opieki społecznej, istotnych dla potencjalnego pracodawcy. Formy wolontariatu
 16. Praca wolontarystyczna / Anna Kanios // Praca Socjalna. - 2007, nr 2, s. 14-26
  Historia rozwoju inicjatyw społecznych na przestrzeni wieków
 17. Wolontariat w przedsiębiorstwie / Ewa Kacak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 3, s. 52-58
  Zjawisko wolontariatu w Polsce. Przykłady optymalnego wykorzystania zasobów wolontariuszy w przedsiębiorstwie
 18. Praca w hospicjum w doświadczeniach wolontariuszy / Natalia Sas // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 23-26
  Motywy podjęcia pracy w hospicjum przez wolontariuszy. Wychowawcza rola wolontariatu w hospicjum
 19. Motywy podejmowania spontanicznej pracy wolontarnej / Daniela Becelewska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 16-18
  Analiza wyników badań własnych
 20. Wolontariusz – czy warto stać się jednym z nich? / Wioletta Krupa // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 6, s. 19-22
  Istota wolontariatu. Programy prowadzone przez centra wolontariatu w Polsce
 21. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie / Ewa Leś // Polityka Społeczna. – 2003, nr 7, s. 1-5
  Znaczenie ustawy
 22. Wolontariusz – obopólna korzyść / Bożena Gwizdek // Niebieska Linia. – 2003, nr 6, s. 7-9
  Przykłady działania wolontariatu. Program Starszy Brat, Starsza Siostra
 23. Czy warto być człowiekiem? : wolontariat w opinii młodzieży / Urszula Wierzbowska, Bożena Dopierała // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 3, s.
  38-40
  Wolontariat jako skuteczna działalność wychowawcza. Analiza wyników badań
 24. Dwa miliony wolontariuszy! / Izabela E.  Dąbrowska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 6, s. 47-52
  Pojęcie i uprawnienia wolontariuszy. Działalność wolontariuszy w organizacjach pozarządowych
 25. Wolontariat w profilaktyce / Zbigniew B. Gaś // Remedium. - 2002, nr 6, s. 1-3
  Sposoby rekrutacji, szkolenia, wdrażanie młodzieżowego wolontariatu. Niebezpieczeństwa związane z jego działaniem
 26. Programy młodzieżowego wolontariatu / Marta Białek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 13-16
  Udział wolontariuszy w programach Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
 27. Wolontariat szansą dla młodzieży / Agnieszka Ciesiołkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 9-13
  Pojęcie i znaczenie wolontariatu. Wychowawcza rola wolontariatu
 28. Dzielmy się miłością – wolontariat / Jan Chrapek // Światło i Cienie. – 2002, nr 1,
  s. 29-36
  Istota i formy działań wolontariatu w Polsce
  NETOGRAFIA
 29. http://wolontariat.ngo.pl/
  Serwis przeznaczony jest dla organizacji, korzystających z pomocy wolontariuszy i dla osób, które chcą zostać wolontariuszami
 30. http://www.e-wolontariat.pl/
  Serwis zawiera bazę ofert dla wirtualnych wolontariuszy. Portal gromadzi również wiedzę o wolontariacie odbywającym się za pośrednictwem Internetu
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.


Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0