Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Niepełnosprawność PDF Drukuj Email
czwartek, 18 listopada 2010 15:15

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – ASPEKTY PSYCHOSPOŁECZNE I PRAWNE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1985-2010

(materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

„ Powstań, ty, który już straciłeś nadzieję.

Powstań, ty, który cierpisz”

Jan Paweł II

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

1. Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / J. Kirenko, E. Sarzyńska. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2010

sygn. 44.138

2. Człowiek niepełnosprawny : problemy psychologiczne / H. Larkowa. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1987

sygn. 38.163

3. Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. J. Bąbka. – Warszawa : „Żak”, 2004

sygn. 43.039 cz

4. Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych / A. Krause. - Kraków : „Impuls”, 2004

sygn. 43.473

5. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / red. I. Obuchowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991

sygn. 39.851

6. Dziecko przewlekle chore : opieka i wsparcie / A. Maciarz. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 16-20 : Przewlekła choroba a niepełnosprawność dziecka

sygn. 43.575

7. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3 [red. prow. E. Różycka ; autor t. 3 F. Adamski [i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 646-652 : Niepełnosprawność

sygn. 43.291 cz

8. Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo / R. Kościelak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996

sygn. 41.303

9. Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych / A. Maciarz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987

sygn. 38.378

10. Integracja społeczna ludzi niepełnosprawnych – zadania pedagoga / pod red. a. Hulka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987

sygn. 37.940

11. Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a służby socjalne – zadania pedagoga / pod red. A. Hulka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992

sygn. 40.340 cz

12. Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogiki / O. Speck. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

sygn. 43.500

13. Niepełnosprawność / C. Barnes, G. Mercer. – Warszawa : Wydaw. „Sic”, 2008

sygn. 43.755

14. Niepełnosprawność [hasło] // W : Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. D. Lalak i T. Pilch. – Warszawa : „Żak”, 1999. – S. 153-154

sygn. 42.272 cz

15. Niepełnosprawność [hasło] // W : Mały leksykon pedagoga specjalnego / A. Maciarz. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 81-83

sygn. 43.298 cz

16. Niepełnosprawność – pole pracy socjalnej i działania pedagoga społecznego / D. Wolska-Prylińska // W : Pedagogika społeczna. T. 1 / E. Murynowicz-Hetka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – S. 375-380

sygn. 43.510 cz

17. Niepełnosprawność, rodzina, dorastanie / F. Wojciechowski. - Warszawa : „Żak”, 2007

sygn. 43.705

18. Niepełnosprawność : wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne / pod red. W. Seidlera. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007

sygn. 43.973

19. Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy / E. Wapiennik, R. Piotrowicz. – Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2002

sygn. 42.850 cz.

20. Od niechęci do akceptacji : o wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych / I. Rudek. – Kraków : „Impuls”, 2007

sygn. 43.757

21. Pedagogiczno-społeczne problemy osób niepełnosprawnych / R. Borowski. – Płock : Wydaw. Naukowe Novum, 2006

sygn. 43.642

22. Pedagogika specjalna / pod red. W. Dykcika. – Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1998

sygn.41.748

23. Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych / A. Ostrowska // W : Upośledzenie w społecznym zwierciadle / pod red. A. Gustavssona i E. Zakrzewskiej-Manterys. – Warszawa : „Żak”, 1997. – S. 75-95

sygn. 41.479

24. Praca ludzi niepełnosprawnych – zadania pedagoga / pod red. A. Hulka. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985

sygn. 36.135

25. Przekraczając smugę cienia : szkice z gerontologii i tanatologii / A. A. Zych. – Katowice : Wydaw. Naukowe „Śląsk”, 2009. – S. 43-65 : Geragogika specjalna – konieczność, potrzeba czy moralny obowiązek?

sygn. 44.140

26. Psychologiczne i społeczne wyznaczniki rehabilitacji zawodowej inwalidów / K.J. Zabłocki. – Warszawa : „Żak”, 1995. – Wyd. 2

sygn. 41.017

27. Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / A. Nowicka. – Kraków : „Impuls”, 2001

sygn. 42.732

28. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. E. Pisuli i D. Danielewicz. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2007

sygn. 43.725

29. Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i prawne / pod red. Z. Gajdzicy. – Kraków : „Impuls”, 2007

sygn. 43.667

30. Senior w domu : opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem / red. nauk. J. Twardowska-Rajewska. – Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2007

sygn. 43.859

31. Stymulacja od podstaw : jak stymulować rozwój osób głęboko wielorako niepełnosprawnych / A. Fröhlich. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

sygn. 42.079

32. Sytuacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w społeczeństwie polskim / M. Komorska. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Mariii Curie-Skłodowskiej, 2000

sygn. 42.387

33. Trzy historie. Trzy oblicza starości osób z niepełnosprawnością intelektualną / I. Fornalik // W: Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. A. Nowickiej. - Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 161-182

sygn. 43.680

34. Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym / H. Żuraw. – Warszawa : „Żak”, 2008

sygn. 43.908

35. Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami / praca zbiorowa pod red. W. Brejnaka i K.J. Zabłockiego. – Warszawa : Stowarzyszenie Dobra Wola OPP, 2009

sygn. 44.150

36. Wybrane psychospołeczne problemy niepełnosprawności / S. Kowalik // W : Społeczna psychologia kliniczna / pod red. H. Sęk. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1998. – S. 446-471

sygn. 41.836

37. Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej / A. Zawiślak. - Kraków : „Impuls”, 2009. – S. 117-134 : Człowiek z niepełnosprawnością

sygn. 44.148

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.


Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0