Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Rysunek dziecka PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 września 2010 19:34

 

RYSUNEK DZIECKA
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)


WYDAWNICTWA ZWARTE


1. CYBULSKA-PISKOREK Jadwiga : Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976  

Sygn. 23.808


2. CHERMET-CARROY Sylvie : Zrozum rysunki dziecka czyli jak interpretować rysunki małych dzieci : kolory, kształty, postacie. – Wyd 2. - Łódź : Wydawnictwo "Ravi", 2008  

Sygn. 43.933


3. CZERWOSZ ZOFIA : Dzieci lubią rysować. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1974  

Sygn. 19.649


4. CZERWOSZ Zofia : Przestrzeń w malarstwie dzieci i młodzieży. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982    

Sygn. 32.931


5. GLOTON Robert, CLAUDE Clero : Twórcza aktywność dziecka. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976  

Sygn.23.787 


6. HORNOWSKI Bolesław : Badania nad rozwojem psychicznym dzieci i młodzieży na podstawie rysunku postaci ludzkiej. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1970  

Sygn. 15.352


7. KOZŁOWSKA Anna : Zaburzenie życia uczuciowego dziecka problemem rodziny. – Warszawa : „Żak”, 2005    

Sygn. 43.442 – Diagnoza i terapia na podstawie rysunku dziecka


8. LAM Władysław : Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1960  

Sygn. 5.216


9. LOWENFELD Viktor, BRITTAIN W. Lambert : Twórczość a rozwój umysłowy dziecka. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977

Sygn. 25.176


10. MICHEJDA-KOWALSKA Krystyna : O dziecięcej wyobraźni plastycznej czyli Jak inspirować dziecko do twórczości. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987

Sygn. 43.423


11. MIHILEWICZ Stanisława : Rysunek dziecka z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD) // W: Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / pod red. Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 33-46

Sygn. 43.402


12. PARNOWSKA-KWIATKOWSKA, M. : Badanie twórczości plastycznej dzieci 3-4 letnich : na zajęciach zespołowych w przedszkolu. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960

Sygn. 1.914


13. PARNOWSKA-KWIATKOWSKA M. : Bazgrota i rysunek dziecka. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1960

Sygn. 5.233


14. POPEK Stanisław : Analiza psychologiczna twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978

Sygn. 28.895


15. POPEK Stanisław : Twórczość plastyczna dzieci i młodzieży // W : Aktywność twórcza dzieci i młodzieży : praca zbiorowa / red. Stanisław Popek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - S. 98-117

Sygn. 39.024


16. READ Herbert : Wychowanie przez sztukę. - Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1976. – S. 121-190 : Sztuka dziecka

Sygn. 24.624


17. SIKORSKI Wiesław : Rysunek dziecka // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / red. prowadzący Franciszek Adamski. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 545-552

Sygn. 43.573


18. SZUMAN Stefan : Sztuka dziecka : psychologia twórczości rysunkowej dziecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1990

Sygn. 40.248


19. SZUŚCIK Urszula : Dom i szkoła w rysunkach dziecka // W : Dziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu : praca zbiorowa / red. Bronisława Dymara. – Kraków : „Impuls”, 1998. – S. 175-188

Sygn. 42.008


20. SZUŚCIK Urszula : Spotkania dzieci ze sztuką // W : Dziecko w świecie sztuki : świat sztuki dziecka : praca zbiorowa / red. Bronisława Dymara. - Kraków : "Impuls", 1996. - S. 133-141

Sygn. 41.231


21. WALLON Philippe, CAMBIER Anne, ENGELHART Dominique : Rysunek dziecka. - Warszawa : WSiP, 1993

Sygn, 40.408


22. WYSOCKA Ewa : Rysunek rodziny // Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / red. prowadzący Franciszek Adamski. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 552-564

Sygn. 43.573ARTYKUŁY Z CZASOPISM


23. BENDYCH Ewa : Badania nad rysunkiem niewidomego dziecka. Cz. 1 // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 5, s. 276-287


24. BENDYCH Ewa : Badania nad rysunkiem niewidomego dziecka. Cz. 2 // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 1, s. 3-15


25. BENDYCH Ewa : Badania nad rysunkiem niewidomego dziecka. Cz.3. Rysunek wypukły w książkach i podręcznikach dla niewidomych dzieci. // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 3, s. 141-152


26. DĘBOWSKA Teresa : Kolor nośnikiem informacji // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 25-26


27. GAJDA Irena : Przestrzeń w rysunkach dziecka 6-letniego // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 8, s. 493-496 


28. GAJO Barbara : Psychologiczna analiza rysunku dziecka // Wychowawca. – 2009, nr 5, s. 12-13


29. GAJO Barbara Alicja : Dlaczego dziecko rysuje? // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 45-47 


30. GLINKA Anna Magdalena : Dominika i Andrzej // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 39-44 
Pozycja dziecka w rodzinie, jego stan emocjonalny i sytuacja szkolna na podstawie rysunku rodziny testu socjometrycznego Moreno


31. GŁOWACKA Elżbieta : Formy aktywności i przestrzeni w rysunku dziecka neurotycznego // Plastyka i Wychowanie. - 1993, nr 5, s. 18-20


32. KARCZMARZYK Małgorzata : Język rysunkowy dziecka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 50-53


33. KARWOWSKA-STRUCZYK Małgorzata : Autoekspresja plastyczna dziecka wyrazem jego rozwoju // Wychowanie w Przedszkolu. – 1988, nr 9, s. 481-485


34. KOLWIŃSKA Marta : Psychorysunek w szkole // Psychologia w Szkole. -2004, nr 2, s. 37-42


35. KUCZYŃSKA Beata : Wyobraźnia, a twórczość plastyczna // Edukacja i Dialog. - 2002,nr 1, s. 54 - 56


36. KUŚPIT Małgorzata : Rysunek dziecka - zabawa i terapia // Remedium. - 2003, nr 9, s. 14-15


37. ŁOSIEWICZ Aneta : Niebieska buzia i zielone włosy mamy // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 54-59 
Rysunek dziecka - interpretacja koloru jako nośnika informacji o psychicznym rozwoju dziecka


38. ŁOSIEWICZ Aneta : Rysowanie odzwierciedla myślenie dziecka // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 10, s. 32-38


39. MANDAL Eugenia Ewa : Stereotypy matki i ojca u dzieci w różnym wieku // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 4, s. 333-338


40. MODRZEJEWSKA-ŚMIGULSKA Monika : Rysunek w diagnostyce dziecka // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 42-43


41. MODRZEJEWSKA-ŚWIGULSKA Monika : Rysunek w diagnostyce problemów dziecka. Cz. 2 // Remedium. - 2005, nr 9, s. 22-23


42. MOROZEWICZ Marzanna : Rysunek dziecka upośledzonego umysłowo // Plastyka i Wychowanie. - 1996, nr 3, s.23-25


43. NIWIŃSKA Małgorzata, NIWIŃSKI Andrzej : Świat w rysunkach dzieci a malarstwo staroegipskie. - Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 9, s. 5-13


44. OLCZAK Agnieszka : Rysunkowe opowieści dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 8, s. 467-472


45. OPALA Agnieszka : Rysunek dziecka : etapy rozwoju, znaczenie, aspekt psychologiczny twórczości plastycznej dziecka : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980-2002 // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 6, s. [25]


46. OPIŁOWSKA Teresa : Ekspresja i percepcja plastyczna i jej rola w kształtowaniu osobowości dzieci // Życie Szkoły. – 1985, nr 7/8, s. 360-366


47. SZATKOWSKA Katarzyna : W krainie Papierowych Pióropuszy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 4, s. 36-39 
M.in. wykorzystanie do pracy technik dramy, etiudy pantomimicznej, rozmowy, prezentacji w formie rysunku swoich wrażeń, emocji.


48. SZUŚCIK Urszula : Twórczość plastyczna dziecka // Życie Szkoły. – 2005, nr 3, s. 9-12


49. TATARA Alicja : Rodzina w rysunku dziecka // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 9-10


50. WAWRZYNIAK Sonia : Twórczość rysunkowa dziecka // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 18-21


51. WOYNAROWSKA-SOŁDAN Magdalena : Technika „narysuj i napisz” // Remedium. – 2007, nr 12, s. 8-9 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.


Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0