Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym. DDA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 listopada 2016 11:18

DZIECKO W RODZINIE Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM.

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1986 – 2016
(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 1. Alkohol i jego tajemnice : co musisz wiedzieć, zanim dorośniesz / Elżbieta Zubrzycka. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
  Sygnatura 44 689
 2. Alkoholizm jest chorobą / Bohdan T. Woronowicz. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998. – S. 117-119 : Dzieci alkoholików
  Sygnatura 967RP
 3. Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci / Marian Ochmański. – Wyd. 2 zm. i popr. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2001
  Sygnatura 45 302
 4. Badania nad dziećmi alkoholików / red. Lucyna Zbucka. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000
  Sygnatura 42 487
 5. Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998
  Sygnatura 969RP
 6. Dzieciństwo bez dzieciństwa / Joanna Wawerska-Kus. – Warszawa : Wydawnictwo Dywiz, 2009
  Sygnatura 43 990
 7. Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas . – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008. – S. 258-276 : Alkoholizm rodzica(ów) jako przyczyna kryzysu rodzinnego (dzieciństwa)
  Sygnatura 43 822
 8. Funkcjonowania dzieci alkoholików – psychospołeczne źródła deficytów i zasobów / Lidia Cierpiałkowska // W: Psychologia uzależnień : alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. – S. 253-288
  Sygnatura 44 409
 9. Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików / Krzysztof Gąsior. – Warszawa : Difin, 2012
  Sygnatura 45 687
 10. Gdzie się podziało moje dzieciństwo : o dorosłych dzieciach alkoholików / red. Piotr Żak. – Kielce : Charaktery, 2006
  Sygnatura 44 028
 11. Modele i programy terapii jednostki i rodziny z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu / Lidia Cierpiałkowska // W: Psychologia uzależnień : alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. – S. 289-351
  Sygnatura 44 409
 12. Osamotnione dzieciństwo w rodzinie dysfunkcyjnej / Bożena Matyjas // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Malgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010. – S. 177-180
  Sygnatura 45 127
 13. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. – Wyd. 1, 3 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – S. 138-157 : Uwarunkowania choroby alkoholowej
  Sygnatura 44 369cz, 43 758
 14. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2007. – S. 87-89 : Alkoholizm w rodzinie - współuzależnienie dzieci alkoholików - typy. – S. 89-94 : Dziecko w rodzinie alkoholików
  Sygnatura 43 869cz, 44 370
 15. Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000
  Sygnatura 42 394
 16. Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, Migs Woodside. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998
  Sygnatura 966RP
 17. Problemy alkoholowe w rodzinie / Maria Jarosz // W: Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne / pod red. Ignacego Walda. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – S. 118-129
  Sygnatura 37 389
 18. Psychologiczne uwarunkowania realizacji zadań rozwojowych przez dzieci alkoholików / Lidia Cierpiałkowska, Iwona Grzegorzewska // W: Dziecko jako ofiara przemocy / pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej-Pleczyk. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. – S. 35-50
  Sygnatura 43 962
 19. Rodzina i małżeństwo z problemem alkoholowym –modele interakcyjne i systemowe / Lidia Cierpiałkowska // W: Psychologia uzależnień : alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. – S. 187-252
  Sygnatura 44 409
 20. Rodzina jako wyznacznik zachowań ryzykownych – zjawisko nadużywania alkoholu przez młodzież / Monika Martyn-Pisarska // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Malgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2010. – S. 272-282
  Sygnatura 45 127
 21. Szkody zdrowotne spowodowane alkoholem / Bogusław Habrat. – Warszawa : Springer PWN, 1996. – S. 59-61 : Wpływ alkoholu na płód i zdrowie dzieci alkoholików. – S. 61-63 : Zespół dziecka maltretowanego, koalkoholizm
  Sygnatura 41 111
 22. Toksyczni rodzice / Susan Forward. - Wyd. 2 popr. – Warszawa : Jacek Santorski – Agencja Wydawnicza, 1994. – S. 56-72 : „W tej rodzinie nikt nie pije” : alkoholicy
  Sygnatura 40 073, 40 074, 40 630
 23. Toksyczni rodzice : jak się uwolnić od bolesnej spuścizny i rozpocząć nowe życie / Susan Forward, Craig Buck. - Wyd. 4. – Warszawa :Wydawnictwo Czarna Owca, 2015. – S. 85-110 : „W tej rodzinie nikt nie pije” : alkoholicy
  Sygnatura 45 478
 24. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. – Poznań : Media Rodzina, 2009. – S. 332-337 : Dzieci alkoholików
  Sygnatura 45 394
 25. Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików : dziedziczenie nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście z uzależnienia / Tommy Hellsten. – Wyd. 2, dodr. – Łódź : Wydawnictwo JK – Feeria, 2016
  Sygnatura 45 355, 45 693
 26. Wpływ używania alkoholu przez rodziców na młodocianych / Michael Windle // W: Picie alkoholu w różnych okresach życia / red. Alicja Bartosik. – Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. – S. 101-111
  Sygnatura 42 488
 27. Zespół dziecka maltretowanego – skutki wtórne : studium przypadku / Katarzyna Nanowska-Ryczko. – Gdynia : Nova Res – Wydawnictwo Innowacyjne, 2013. – S. 33-36
  Sygnatura 45 096


ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w układzie chronologicznym)

 1. Relacje interpersonalne dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Anna Chańko // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2016, nr 9, s. 16-22
 2. Praca systemowa z rodziną z problemem alkoholowym / Marta Małecka // PRACA SOCJALNA. – 2015, nr 6, s. 109-124
 3. Krótka historia alkoholu / Grzegorz Jurczyński // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 7/8, s. 28-31
 4. Alkohol : czynniki ryzyka i czynniki chroniące najbliższe otoczenie dziecka / Kinga Sochacka, Karolina Van Laere // REMEDIUM. – 2015, nr 5, s. 13-15
 5. Dziecko z rodziny z problemem alkoholowym w szkole / Agnieszka Skowrońska-Pućka, Justyna Cieślińska // REMEDIUM. – 2014, nr 4, s. 10-12
 6. Alkohol : przekroczyć tabu / Janina Węgrzecka-Giluń // REMEDIUM. – 2014, nr 2, s. 13-15
 7. Alkohol : role jako forma adaptacji w rodzinach alkoholowych / Janina Węgrzecka-Giluń // REMEDIUM. – 2013, nr 12, s. 13-15
 8. Alkohol i młodzież : czym skorupka za młodu nasiąknie… / Ewa Woydyłło // REMEDIUM. – 2013, nr 9, s. 1-7
 9. Dzieci z rodzin z problemem alkoholowym : szansa na rozwój czy droga ku destrukcji? / Barbara Maciejewska // NOWA SZKOŁA. – 2013, nr 8, s. 48-53
 10. Umiejętności społeczne dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym / Alina Ukalisz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2013, nr 3, s. 20-24
 11. Strategia pomocy dla Kasi / Iwona Żak, Alina Szulirz // REMEDIUM. – 2012, nr 1, s. 8-10
 12. Realizacja zadań rozwojowych przez dorastające dzieci alkoholików / Iwona Grzegorzewska // ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. – 2011, nr 3, s. 175-187
 13. W rodzinie z problemem alkoholowym / Klaudia Mikołajczyk // ŻYCIE SZKOŁY. – 2009, nr 3, S. 43-47
 14. Alkoholizm jako przyczyna patologii życia rodzinnego / Sylwester Bobas // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2008, nr 10/11, s. 37-42
 15. Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym / Renata Małgorzata Ilnicka // PRACA SOCJALNA. – 2008, nr 5, s. 37-51
 16. Czynniki chroniące dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Sławomir Ślaski, Jarosław Jastrzębski // REMEDIUM. – 2008, nr 4, s. 6-7
 17. Funkcjonowanie dzieci z rodzin alkoholowych / Marta Komorowska // REMEDIUM. – 2008, nr 4, s. 8-9
 18. Kilka słów o sytuacji dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym / Joanna Cichla // PRACA SOCJALNA. – 2008, nr 2, s. 89-95
Poprawiony: poniedziałek, 12 grudnia 2016 14:07
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.


Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0