Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Motywowanie uczniów - zestawienie bibliograficzne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 lutego 2016 09:37

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2016

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

WYDAWNICTWA ZWARTE

(książki - chronologicznie od najnowszych lat wydania)

 1. 12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2015
  Sygn. 45 398
 2. Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach / Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015  
  Sygn. 45 431, 45 432
 3. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty. - Wyd. 3. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2015
  Sygn. 45 503cz, 44 178
 4. Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem / Ewa Przygońska. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2015  
  Sygn. 45 378
 5. Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach / Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015
  Sygn. 45 428, 45 429, 44 430
 6. Widoczne uczenie się dla nauczycieli : jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się / John Hattie. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015
  Sygn. 45 438
 7. Cele uczenia się : jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję / Connie M. Moss, Susan M. Brookhart. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014
  Sygn. 45 300, 45 433, 45 434
 8. Jak oceniać postępy uczniów : wskazówki dla nauczycieli / Paul Dix. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2014
  Sygn. 45 125
 9. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku / Julian Piotr Sawiński. – Warszawa : Difin, 2014
  Sygn. 45 318, 45 475
 10. Trening koncentracji – jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka / Iwona Sikorska. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2014
  Sygn. 45 405
 11. Uczę (się) w szkole / Danuta Sterna. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014
  Sygn. 45 425, 45 426, 45 427
 12. Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013
  Sygn. 45 409
 13. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. – Warszawa : Difin, 2013
  Sygn. 45 074
 14. Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego / Urszula Kierczak. – Kraków : Impuls, 2012
  Sygn. 44 885
 15. Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim i Brunerem w tle / Ewa Filipiak. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2012
  Sygn. 44 684
 16. Skuteczny nauczyciel – skuteczna szkoła / Zuzanna Kołacz-Kordzińska. – Warszawa, Verlag Dashofer, cop. 2012
  Sygn. 44 762
 17. Sztuka i teoria skutecznego nauczania / Robert J. Marzano. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2012
  Sygn. 44 824
 18. Techniki samorozwoju, czyli jak lepiej zapamiętywać i uczyć się szybciej / Natalia Minge, Krzysztof Minge. – Warszawa : Samo Sedno, 2012
  Sygn. 45 410
 19. Uczmy inaczej : inteligencje wielorakie w nauczaniu języka angielskiego / Ewa Suchecka. – Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2012
  Sygn. 45 038
 20. Kształcenie człowieka : 27 kamyczków jednej mozaiki : impulsy do kształtowania modelu edukacji zgodnie z zasadami sformułowanymi przez J. H. Pestalozziego / Arthur Brühlmeier. – Kraków : Impuls, 2011
  Sygn. 45 298
 21. Metoda projektów w nauczaniu języków obcych / Małgorzata Niemiec-Knaś. – Kraków : Impuls, 2011
  Sygn. 44 558
 22. Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. – Kielce : Wydaw. „Jedność”, 2011
  Sygn. 45 165, 45 175
 23. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. – Kielce : Wydaw. „Jedność”, 2010
  Sygn. 44 176
 24. Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się? / Bożena Kubiczek. - Wyd. 4. – Opole : Wydaw. „Nowik”, 2009
  Sygn. 44 294
 25. Trening koncentracji dla uczniów / Justyna Święcicka. – Warszawa : Difin, 2009
  Sygn. 44 145
 26. Jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008
  Sygn. 45 004
 27. Rewolucja w uczeniu / Gordon Dryden, Jeannette Vos. – Poznań : Zysk i S-ka, [ok. 2008]
  Sygn. 44 812
 28. Psychologia motywacji / Robert E. Franken. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005
  Sygn. 43 311cz
 29. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004
  Sygn. 43 160
 30. Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki / Maria Wójcicka. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2004
  Sygn. 43 009


ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(chronologicznie od najnowszych roczników)

 

 1. „Czytam sobie” – jak zachęcić pierwszoklasistów do czytania / Agata Chodowiec // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2016, nr 2, s. 20-22
 2. Jak zachęcić uczniów do pracy zespołowej? / Małgorzata Łoskot // POLONISTYKA. – 2016, nr 1, s. 30-31
 3. Nie tylko kreda i tablica : metody aktywizujące w pracy nauczyciela / Małgorzata Łoskot // POLONISTYKA. – 2016, nr 1, s. 32-33
 4. Skuteczne motywowanie / Małgorzata Stańczyk // DYREKTOR SZKOŁY. – 2016, nr 1, s. 56-58
 5. Jak celebrować sukcesy dziecka / Aleksandra Kram, Marta Molińska // REMEDIUM. – 2015, nr 12, s. 1-4
 6. Wspieramy motywację do uczenia się / Bolesław Niemierko // NOWA SZKOŁA. – 2015, nr 7, s. 26-27
 7. Motywowanie uczniów do nauki – jak to robić skutecznie? / Magdalena Goetz // POLONISTYKA. – 2015, nr 4, s. 28-30
 8. Skuteczne powtarzanie do skutku / Przemysław Bąbel // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2015, nr 3, s. 35-41
 9. Metody, które wspomagają naukę / Beata Humięcka // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 1, s. 46-50
 10. Nasi uczniowie to potencjał, nie problem / Anna Satel // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 1, s. 10-12
 11. O mądrym stymulowaniu, czyli jak motywować do pracy nad sobą / Ewa Grodecka // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2014/2015, nr 1, s. 50-57
 12. Bez przyjemności nie ma nauki / Marzena Żylińska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2012, nr 3, s. 44-54
 13. Neurodydaktyka: motywacja, koncentracja i substancje szczęścia / Ewa Jurkiewicz // ŻYCIE SZKOŁY. – 2012, nr 2, s. 4-5
 14. Zalecenia w kwestii uczenia / Maria Ledzińska, Ewa Czerniawska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2012, nr 1, s. 77-82
 15. Jak motywować uczniów do nauki? : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2011, nr 11, s. 24-25
 16. O potrzebie rozwijania twórczej aktywności uczniów / Marta Musiatewicz // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2010/2011, nr 3, s. 9-19
 17. Mobilizacja uczniów do nauki / Ewa Gałązka // WYCHOWAWCA. – 2010, nr 9, s. 14-15
 18. Motywacja uśpiona w szkolnej ławce / Aneta Szczykutowicz // WYCHOWAWCA. – 2010, nr 9, s. 5-9
 19. Zrozumieć problem motywacji / Małgorzata Siekańska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2010, nr 4, s. 15-24
 20. Przeżyj to sam / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2010, nr 3, s. 85-91
 21. Jak zmotywować uczniów do działania / Roma Kadzikowska-Wrzosek // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2010, nr 1, s. 15-24
 22. Wiara w rozwój ucznia czyni cuda / Kinga Lachowicz-Tobaczek // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2010, nr 1, s. 5-14
 23. Zastosowanie metody projektów jako działanie wspomagające długotrwałe motywowanie uczniów / Anna Bąk // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2009, nr 1, s. 131-135
 24. Proaktywne uczenie dzieci / Jakub Kołodziejczyk // REMEDIUM. – 2008, nr 12, s. 12
 25. Nauczyciel – dydaktyk wobec wyzwań XXI wieku / Joanna Łukasik // NOWA SZKOŁA. – 2008, nr 4, s. 10-19
 26. Szkolny „wyścig szczurów” / Jadwiga Radwańska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2008, nr 4, s. 19-29
 27. Zmotywowana klasa, czyli jak nauczyciel może spełnić swoje marzenia / Urszula Grygier // NOWA SZKOŁA. – 2008, nr 3, s. 28-34
 28. Motywacja do uczenia się języka obcego w ujęciu psychologii kognitywnej / Paweł Sobkowiak // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2008, nr 2, s. 5-12
 29. Zainteresować ucznia / Anna Paplińska // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2008, nr 2, s. 138-144
 30. O wielkiej roli motywowania / Danuta Bula // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. – 2007/2008, nr 4, s. 85-93
 31. Kształtowanie motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym – zarys problemu / Danuta Morańska // CHOWANNA. – 2007, t. 2, s. 98-113
 32. O motywowaniu uczniów do nauki / Wioletta Kozak // DYREKTOR SZKOŁY. – 2007, nr 2, s. 25-26, 29-30
 33. Motywacja do nauki / Dorota Kondrat // REMEDIUM. – 2006, nr 12, s. 9-11
 34. Pozytywne motywowanie jako metoda pracy z dziećmi z zespołem ADHD / Iwona Turbiarz // REMEDIUM. – 2006, nr 6, s. 10-11
 35. Osobowość ucznia / Przemysław Bąbel // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2006, nr 3, s. 41-50
 36. Jak odczytać umysły uczniów / Radosław J. Utnik // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2006, nr 1, s. 123-128
 37. Motywowanie uczniów do nauki – zadanie współczesnego nauczyciela / Beata Dyrda // CHOWANNA. – 2006, t. 1, s. 121-131
 38. Motywowanie – sztuką nauczania języków obcych / Dorota Mołda // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2004, nr 5, s. 11-15
 39. O sztuce motywowania / Danuta Macieja // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2002/2003, nr 3, s. 7-16
 40. Wybrane metody aktywizujące i ich zastosowanie w praktyce szkolnej / Ryszard Bryła // EDUKACJA. – 2000, nr 3, s.103-110
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.


Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0