Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Pedagogika zabawy - zestawienie bibliograficzne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 listopada 2015 10:14

PEDAGOGIKA ZABAWY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004 – 2015

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)


WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

 

 1. Alfabet świetlicowy : scenariusze zajęć świetlicowych / Barbara Bartoszewska i in. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006
  sygn. 43 522
 2. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012
  sygn. 44 851
 3. Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / red. Bronisława Dymara. – Kraków : „Impuls”, 2009
  sygn. 44 065
 4. Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / red. Bronisława Dymara. – Kraków : „Impuls”, 2009
  sygn. 44 066
 5. Gra edukacyjna oknem do poznawania dziecięcego świata / Mária Podhájecká, Vladimír Gerka. – Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2013
  sygn. 45 336
 6. Gry i zabawy afrykańskie / pod red. Marty Jackowskiej i Hanny Rubinkowskiej. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011
  sygn. 44 506
 7. Gry i zabawy przeciwko agresji / Rosemarie Portmann. – Kielce : Wydaw. Jedność, 2008
  sygn. 44 331
 8. Ja i mój świat : gry i zabawy rozwijające kompetencje społeczne dziecka / Gisela Walter. – Kielce : Wydaw. Jedność, 2006
  sygn. 43 497
 9. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  w świat zabawy i nauki
  / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2010
  sygn. 44 338
 10. Jarmark logopedyczny : wybór zabaw wspomagających mowę przedszkolaków / Mariola Malkiewicz. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2007
  sygn. 45 011
 11. Księga zabaw i aktywności : leksykon rozwoju dziecka / red. Marta Piotrowska. – Kielce : Wydaw. Jedność, 2009
  sygn. 44 039
 12. Mądrze się bawię, dobrze się uczę : przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły / Aneta Jegier. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2007
  sygn. 43 905
 13. Mrówcza zabawa : współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka / Ewa Maciejewska-Mroczek. – Kraków : Universitas, 2012
  sygn. 44 894
 14. Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik. – Wyd. 5. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2011
  sygn. 44 701
 15. Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka : interwencje przez zabawę / Linda A. Reddy. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2014
  sygn. 45 258
 16. Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury
  i rodziców
  / Agnieszka Kozdroń. – Warszawa : Difin, 2014
  sygn. 45 316
 17. Spoko lekcja 2, czyli Jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. – Kielce : Wydaw. Jedność, 2011
  sygn. 45 165, 45 175
 18. 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane w klasach I-III : rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów : zajęcia relaksacyjne / Jadwiga Stasica. – Wyd. 4. – Kraków : „Impuls”, 2010
  sygn. 44 515
 19. Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych : teoria
  i scenariusze zabaw
  / Carlos Gispert, José A. Vidal, Julia Millán. – Kielce : Wydaw. Jedność, 2014
  sygn. 45 389
 20. Wielki podręcznik dla nauczycieli żłobków i przedszkoli : zagadnienia teoretyczne, zabawy, pomysły, scenariusze : od narodzin do wieku szkolnego / Marcela Aquilar
  i in. – Kielce : Wydaw. Jedność, 2011
  sygn. 44 874
 21. Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : „Impuls”, 2006
  sygn. 43 823
 22. Zabawy dla dzieci z autyzmem / Magdalena Sabik, Anna Szczypczyk. – Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2012
  sygn. 44 876
 23. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – Wyd. 4. – Kraków : „Impuls”, 2007
  sygn. 43 813
 24. Zabawy integracyjne i nie tylko / Dorota Niewola. – Kraków : „Impuls”, 2012
  sygn.44 995
 25. Zabawy inscenizacyjne o tematyce przyrodniczej na cztery pory roku : propozycje dla przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym / Dorota Niewola. – Kraków : „Impuls”, 2012
  sygn.44 994
 26. Zabawy przygotowujące do szkoły / Bärbel Merthan. – Kielce : Wydaw. Jedność, 2004
  sygn. 44 641
 27. Zabawy ruchowe : dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych / Vlasta Karáskowá. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2010
  sygn. 44 574
 28. Zabawy ruchowe w rozwoju psychomotorycznym / red. Zofia Makowska. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012
  sygn. 44 810
 29. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Warszawa : Wydaw. Edukacja Polska, 2009
  sygn. 44 884, 44 917, 45 093
 30. Zgrana klasa : ja, ty, my : gry i zabawy integrujące zespół klasowy / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Joanna Czubak. – Kraków : „Impuls”, 2011
  sygn. 44 424

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

 

 1. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. – Kraków : „Impuls”, 2009. – S. 55-88 : Metody zabawowe, gry edukacyjne
  sygn. 44 151
 2. Gdy dziecko nie chce się uczyć : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Dorota Skwark. – Kielce : Wydaw. Jedność, 2010. – S. 79-137 : Zabawy i ćwiczenia
  z uwzględnieniem formy uwagi
  sygn. 44 175
 3. Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta Czelakowska. – Kraków : „Impuls”, 2009. – S. 271-292 : Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci
  sygn. 44 072
 4. Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta Czelakowska. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2012. – S. 271-292 : Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci
  sygn. 45 188
 5. Moja I klasa / Jadwiga Stasica. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 83-108 : Zabawy, gry i ćwiczenia do zastosowania w okresie przygotowawczym
  sygn. 44 430
 6. O społecznym środowisku uczenia się języka, czyli dlaczego dzieci potrzebują zabawy / Magdalena Grochowska // W: Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie
  i kształcenie w praktyce
  . – Cieszyn ; Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 121-132
  sygn. 44 390
 7. Skarbiec nauczyciela-terapeuty / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – Kraków : „Impuls”, 2006. – S. 19-45 : Wybrane narzędzia diagnostyczne (zabawy, ćwiczenia, karty pracy wykorzystywane podczas diagnozowania umiejętności i możliwości dziecka)
  sygn. 43 638
 8. Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej / Danuta Waloszek // W: Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. – S. 331-365
  sygn. 44 093
 9. Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Hanna Olechnowicz. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. – S. 253-372 : Zabawy sprzyjające socjalizacji w małych grupach rówieśniczych
  sygn. 44 277
 10. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2008. – S. 195-221 : Etapy rozwoju zabawy
  sygn. 43 932, 44 132
 11. Wczesne zabawy interakcyjne jako płaszczyzna rozwijania umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zespołem Downa / Agnieszka Jędrzejowska // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. – Kraków : „Impuls”, 2013. – S. 147-158
  sygn. 45 154
 12. Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka / Aldona Kopik, Monika Zatorska. – Kielce : Europejska Agencja Rozwoju, 2010. – S. 119-138 : Zabawy w Krainie Ruchu Twórczego. – S. 139-164 : Środki dydaktyczne Krainy Ruchu Twórczego
  sygn. 44 475, 44 511cz
 13. Zabawa i nauka w grupie / Ewa Kozłowska i in. // W: Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu "Badanie gotowości szkolnej sześciolatków" zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. –  Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006. – Zeszyt Metodyczny 2
  sygn. RP 1 251, RP 1 252
 14. Zabawa swobodna : niedocenione źródło wiedzy o dziecku / Bożena Grzeszkiewicz // W: Edukacja małego dziecka. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Cieszyn ; Kraków : „Impuls”, 2015. – S. 197-210
  sygn. 45 331
 15. Zabawa w dzieciństwie / Danuta Waloszek // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : „Żak”, 2008. – S. 643-655
  sygn. 43 953cz
   


ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(w ujęciu chronologicznym)


 1. Po co ta cała zabawa? : o znaczeniu i roli zabaw w życiu dziecka / Karolina Oleksa // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 8, s. 49-51
 2. Gry i zabawy dla dzieci z trudnościami w koncentracji / Paulina Ilska // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, s. 40-41
 3. Wspólne zabawy z dziećmi w wieku przedszkolnym : rozwijanie zainteresowań matematycznych / Feliksa Piechota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2015, nr 5, s. 46-50
 4. Powrót do przeszłości, czyli zabawy opracowane ponad sto lat temu / Piotr Winczewski // ŻYCIE SZKOŁY. – 2015, nr 4, s. 14-16
 5. Wśród zasad i reguł : o dziecięcych grach i zabawach / Aleksandra Kram, Marta Molińska // Remedium. – 2015, nr 4, s. 8-9
 6. Wychowanie przez zabawę według Fryderyka Fröbla / Jacek Kulbaka // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 4, s. 26-27
 7. Zabawy dydaktyczne w procesie kształcenia dzieci niepełnosprawnych / Barbara Wiktorska // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 3, s. 18-19
 8. Zabawa jest najlepszą szkołą życia dla dziecka (A. Kępiński) / Ewa Kubala // HEJNAŁ OŚWIATOWY. – 2015, nr 1, s. 7-8
 9. Grupy cyrkowe w świetlicy / Danuta Kmita // WYCHOWAWCA. – 2014, nr 11, s. 26-30
 10. Gry planszowe w edukacji / Karolina Składanowska, Natalia Tułacz // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2014, nr 8, s. 12-15
 11. Praca przedszkolaka, czyli poważnie o zabawie / Karolina Idkowiak // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2014, nr 3, s. 14-19
 12. Podobieństwa i różnice między zabawami naturalnymi a dydaktycznymi / Piotr Winczewski // ŻYCIE SZKOŁY. – 2014, nr 1, s. 4-7
 13. Co rodzice o zabawie wiedzieć powinni / Sylwia Kustosz // WYCHOWANI
  W PRZEDSZKOLU. – 2013, nr 11, s. 48-52
 14. Zabawa jako narzędzie komunikacji w pracy z dziećmi / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // REMEDIUM. – 2013, nr 5, s. 10-12
 15. Grupy zabawowe / Paulina Gołaska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2013, nr 7, s. 12-18
 16. Książka-zabawka z różnych krajów / Jolanta Olkusz // WYCHOWANIE
  W PRZEDSZKOLU. – 2013, nr 6, s. 18-24
 17. Nauka czy zabawa? / Magdalena Czub // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2013, nr 5, s. 5-10
 18. Gry – świat zabawy i nauki w jednym / Witold Szwajkowski // ŻYCIE SZKOŁY. – 2012, nr 10, s. 8-11
 19. Wiek zabawy / Anna Mikler-Chwastek // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2012, nr 10, s. 51-53
 20. Między zabawą a pracą w przestrzeni życia dziecka / Monika Jurewicz // NOWA SZKOŁA. – 2012, nr 5, s. 24-36
 21. O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia / Anna Izabela Brzezińska i in. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. – 2011, nr 10, s. 5-13

   
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.


Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0