Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Specjalne potrzeby edukacyjne - zestawienie bibliograficzne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 kwietnia 2014 10:18

Specjalne potrzeby edukacyjne

Publikacje w wyborze za lata 2001-2013,

dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej

1.      Baranowska W., Nauczyciel a uczeń z ADHD, Kraków : „Impuls”, 2010 (syg. 44 367)

2.      Bogdanowicz M., Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu : dysleksji, dysortografii i dysgrafii : skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas I i II, Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011 (sygn. 44 460)

3.      Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji, Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005 (sygn. 44 892)

4.      Domagała-Zyśk E., Karpińska-Szaj K., Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych, Kraków : „Impuls”, 2011 (sygn. 44 566)

5.      Flis R., Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej, Kraków : „Impuls”, 2005 (sygn. 43 309)

6.      Franczyk A., Krajewska K., Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Kraków : „Impuls”, 2007 (sygn. 43 813)

7.      Gajdzica Z., Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych, Kraków : „Impuls” ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011 (sygn. 44 498)

8.      Giermakowska A., Jałowiecka A. (red.), Jak przezwyciężać trudności w nauce?, Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2008 (sygn. 44 101)

9.      Guzy A., Krzyżyk D. (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2012 (sygn. 44 720)

10. Herda-Płonka K., Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kraków : „Impuls”, 2012 (sygn. 44 846)

11. Jurek A., Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012 (sygn. 44 860)

12. Kielin J., Klimek-Markowicz K., Krok po kroku : nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2013 (sygn. 44 943)

13. Kirby A., Dyspraksja : rozwojowe zaburzenie koordynacji, Warszawa : Fundacja „Szkoła Niezwykła”, 2009 (sygn. 44 909)

14. Kołakowski A. i in., ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców, Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007 (sygn. 43 898)

15. Korzon A., Plutecka K., Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej, Kraków : „Impuls”, 2010 (sygn. 45 007)

16. Kulisiewicz B., Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania, Kraków : „Impuls”, 2009 (sygn. 44 255)

17. Leśniewska K., Puchała E., Zaremba L., Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży, Warszawa : MEN, 2011 (sygn. 45 044)

18. Liebertz Ch., Zabawy do nauczania integracyjnego, Kielce : „Jedność”, 2003 (sygn. 43 155)

19. Mickiewicz J., Dysleksja rozwojowa : podstawy diagnozy i terapii, Toruń : „Dom Organizatora”, 2011 (sygn. 44 539)

20. Minczakiewicz E.M., Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki, Kraków : „Impuls”, 2010 (sygn. 44 338)

21. Naprawa R., Tanajewska A., Wenta J., Nie jesteś sam : programy edukacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2012 (sygn. 44 863)

22. Oszwa U. (red. nauk.), Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia, Kraków : „Impuls”, 2008 (sygn. 43 779)

23. Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii, Kraków : „Impuls”, 2006 (sygn. 43 599)

24. Paszkiewicz A., Łobacz M., Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Warszawa : Difin, 2013 (sygn. 45 074)

25. Pomirska Z. (red. nauk.), Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej, Warszawa : Difin, 2010 (sygn. 44 184)

26. Popławska J., Sierpińska B., Zacznijmy razem : dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej : poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych, Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001 (sygn. 43 276)

27. Raymond S., Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją, Kielce : „Jedność”, 2004 (sygn. 43 048)

28. Rudzińska-Rogoży A. (red.), Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji, Kraków : „Impuls”, 2011 (sygn. 44 688)

29. Sazon-Brykajło J.J., Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym : metody terapii, Kraków : „Impuls”, 2009 (sygn. 44 431)

30. Smykowska D., Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, Kraków : „Impuls”, 2006 (sygn. 43 643)

31. Święcicka J., Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela, Kraków : „Impuls”, 2010 (sygn. 44 573)

32. Thompson J., Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2013 (sygn. 45 036)

33. Tomaszek B., Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu, Kraków : Wydaw. Rubikon, 2006 (sygn. 43 498)

34. Wiatrowska L., Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją, Kraków : „Impuls”, 2013 (sygn. 45 031)

Polecamy również bogaty wybór artykułów z czasopism psychologiczno-pedagogicznych, prenumerowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Suchej Beskidzkiej.

 

 

Poprawiony: wtorek, 01 kwietnia 2014 10:20
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.


Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0