Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Eurosieroctwo PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 kwietnia 2013 07:41

EUROSIEROCTWO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 - 2013

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

(książki, fragmenty książek)

 1. Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008. – S. 233-243 : Obrazy dzieciństwa w rodzinach rozłączonych : (niepełnych czasowo)

Sygn. 43 822

 1. Dziecko w rodzinie rozłączonej / Wioletta Teresa Danilewicz // W : Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk. Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. - S. 135-144

Sygn. 43 427

 1. Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin / Izabela Szczygielska. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013

Sygn. 44 861

 1. Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej / pod red. Wiolety Danilewicz. – Warszawa : „Żak”, 2009. – S. 221-234 : „Jestem tu, ale tam” – transnarodowe ujęcie zjawiska migracji w rodzinie

Sygn. 44 124

 1. Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2010

Sygn. 44 112

 1. Pomoc dziecku i rodzinie migracyjnej : formy i zakres pomocy w opinii społecznej / Małgorzata Szyszka // W : Rodzina : kondycja i przemiany / pod red. Marii Świątkiewicz-Mośny. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – S. 25-38

Sygn. 44 567

 1. Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym / Wioletta Danilewicz, Jadwiga Izdebska, Beata Krzesińska-Żach. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, 1995. – S. 69-75 : Rodziny czasowo niepełne ze względu na długotrwały pobyt rodzica za granicą

Sygn. 41 090

 1. Problem eurosieroctwa : wybrane aspekty / pod red. Bogdana Więckiewicza. – Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL, 2011

Sygn. 44 891

 1. Problemy rodzin czasowo niepełnych ze względu na długotrwały pobyt rodziców za granicą / Wioletta Teresa Danielewicz // W : Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka : stan i perspektywy / red. Ewa Marynowicz-Hetka, Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998. – S. 289-295

Sygn. 42 038

 1. Pytania do służb socjalnych o wsparcie zagrożonego rodzicielstwa w chorobie i migracji zarobkowej / Zofia Kawczyńska-Butrym // W : Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogoki Specjalnej, 2008. – S. 227-237

Sygn. 44 038

 1. Rodzina migracyjna / Wioletta Danilewicz // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prow. Ewa Różycka ; autor 5 t. Franciszek Adamski i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2006. – S. 332-336
  sygn. 43 573cz

 

 1. Rodziny pełne nie w pełni - eurosieroctwo : opieka nad dzieckiem a migracja zarobkowa / Edyta Mituła // W:  Rodzina we współczesności / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. - S. 163-186
  Sygn. 44 001
 2. Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. – Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2008. – S.108-109 : Sieroctwo migracyjne

Sygn. 43 976, 44 899

 1. Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PBW, 2011. – S. 491-496 : Rodziny wizytowe i macierzyństwo na odległość

Sygn. 44 669, 44 598cz

 1. Społeczne konsekwencje migracji zagranicznych / Wioletta Danilewicz // W : Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. – Warszawa, 2007. – S. 152-166

Sygn. 43 686

 1. Społeczne piętno eurosieroctwa / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień. – Warszawa : Difin, 2012

Sygn. 44 763

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM
(chronologicznie od najnowszych roczników)

 

 1. Eurosieroty i emocje / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2013, nr 1, s. 5-12
 2. Eurosieroctwo : problemy macierzyństwa na odległość / Teresa Zbyrad // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2012, nr 10, s. 3-9
 3. Eurosieroctwo : wybór bibliografii / Elżbieta Trojan // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2012, nr 10, s. 59-60
 4. Eurosieroty : problem wychowawczy czy nieuchronne następstwo przemian? / Krzysztof Błachewicz // WYCHOWAWCA. – 2012, nr 3, s. 16-19
 5. Migracje zagraniczne zagrożeniem dla funkcjonowania rodzin / Krzysztof Głowiak // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2012, nr 5, s. 57-59
 6. Eurorodzice, eurodzieci / Bożena Gwizdek // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2010, nr 7, s. 43-44
 7. Od Obieżysasa do EUsieroty - lekcja języka polskiego na Opolszczyźnie/ Dorota Maćkula // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2009/2010, nr 1, s. 25-41
 8. "Kukułcze dzieci” : problemy emigracyjnego sieroctwa / Grażyna Rura // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2009, nr 9, s. 15-20  
 9. Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa : (na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim) / Sylwia Piekut-Burzyńska, Zbigniew Węgierski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2009, nr 6, s. 3-8
 10. W zawieszeniu : "eurosieroty” w naszej klasie / Ewa Miłoszewska// GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2009, nr 20, s. 11  
 11. Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole / Grażyna Miłkowska, Anna Kulesa// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2009, nr 9, s. 3-14 
 12. Emigracja zarobkowa Polaków po akcesji do Unii Europejskiej / Edward Marek //
  POLITYKA SPOŁECZNA. – 2008, nr 11-12, s. 23-27
 13. Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny / Zbigniew Węgierski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2008, nr 6, s. 3-5
 14. Gdy rodzice emigrują... / Anna Fidelus // NOWA SZKOŁA. – 2008, nr 6, s. 37-43
 15. Jaś sam w domu / Wiesław Łuka // GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2008, nr 27, s. 11
 16. Rodzice wyjechali / Anna Marecik// WYCHOWAWCA. – 2008, nr 2, s. 18  
 17. Społeczny wymiar emigracji w krajach wysyłających / Stanisława Golimowska // POLITYKA SPOŁECZNA. – 2008, nr 11-12, s. 18-22
 18. Wokół pojęcia "eurosieroctwo” / Ewa Zawisza-Masłyk // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. – 2008, nr 3-4, s. 40-42
 19. Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje „euroemigracji” rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2008, nr 5, s. 21-26
 20. Zagrożenia współczesnej rodziny w wychowaniu dziecka / Paweł Broda // NAUCZYCIEL I SZKOŁA. – 2008, nr 3-4, s. 23-30
 21. Cena dobrobytu / Halina Drachal // GŁOS NAUCZYCIELSKI. – 2007, nr 38, s. 7
 22. Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik // ŻYCIE SZKOŁY. – 2007, nr 7, s. 12-15
 23. Praca rodzica za granicą / Bożena Krupa // EDUKACJA I DIALOG. – 2006, nr 4, s. 67-68
 24. Zarobkowe migracje rodziców za granicę / Bogdan Stańkowski // RUCH PEDAGOGICZNY. – 2006, nr 1-2, s. 51-66

 

 

Poprawiony: wtorek, 30 kwietnia 2013 07:46
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.


Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0