Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Dzieci ulicy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 06 marca 2013 09:13

Dzieci ulicy

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001 - 2012

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)


WYDAWNICTWA ZWARTE

1.      Bezprizorni: dzieci Stalina i Makarenki / Wiesław Theiss // W : Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk. Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. – Kraków : „Impuls”, 2005. – S. 73-83
sygn. 43.427

2.      Działania interwencyjno-korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowujących się na ulicy / Elżbieta Bielecka // W : Terapia
w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne
/ pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. – Warszawa : „Żak”, 2009. – S. 42-52
sygn. 44.057

3.      Dzieci ulicy / Barbara Głowacka // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prow. E. Różycka ; aut. 1 t. K. Ablewicz i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S. 876-881
sygn. 43.289cz

4.      Dzieci ulicy – profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. – Kraków : „Impuls”, 2008
sygn. 44.019

5.      Dzieci ulicy : studium szczególnego problemu miejskiego / Krzysztof Frysztacki, Marcjanna Nóżka, Marta Smagacz-Poziemska. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2011
sygn. 44.611

6.      Dziecko ulicy. Społeczny wizerunek i autokreacja / Marcjanna Nóżka // W : Nowe społeczne wymiary dzieciństwa / pod red. nauk. Beaty Łaciak. – Warszawa : „Żak”, 2011. – S. 145-171
sygn. 44.590

7.      Krzywdzone dzieci : zagrożenia współczesnego dzieciństwa / Andrzej Zwoliński. – Kraków : Wydaw. WAM, 2012. – S. 195-215 : Dzieci ulicy
sygn. 44.769

8.      Niedostosowanie społeczne dzieci ulicy w genezie zachowań dewiacyjnych i przestępczych / Barbara Adamczyk // W : Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. – Kraków : Wydaw. WAM, 2011. – S. 201-225
sygn. 44.605

9.      Patologia analfabetyzmu emocjonalnego : przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i w środowisku pracy / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2012. – S. 151-158 : Dzieci ulicy – przyczyny tkwiące w rodzinach dysfunkcyjnych
sygn. 44.721

10.  Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2010. – S. 304-314 : Dzieci ulicy
sygn. 43.758, 44.369cz

11.  Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne / Lesław Pytka. – Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005. – S. 287-290 : Środowiskowe programy pedagogiczne (przyjaciel dzieci ulicy, pedagog rodzinny i wychowawca podwórkowy)
sygn. 43.551

12.  Problemy egzystencjalne dzieci ulicy wyzwaniem dla pedagogiki społecznej / Mieczysław Gałaś // W : Pedagogika społeczna : dokonania – aktualność – perspektywy / red. nauk. Stanisław Kawula. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2005. – S. 411-421
sygn. 43.601cz

13.  Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich / Marian Kalinowski. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005. – S. 229-234 : Opieka nad bezdomnymi dziećmi
sygn. 43.591

14.  Subkultury a przemoc : w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji
i samorealizacji dzieci i młodzieży
/ Marek Jędrzejewski. – Warszawa : „Żak”, 2001. – S. 98-116 : Dzieci ulicy a przemoc
sygn. 42.740


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

15.  Zagrożone dzieciństwo – problemy opieki i wychowania dzieci ulicy / Małgorzata Kamińska // Nowa Szkoła. – 2011, nr 10, s. 3-10

16.  Dlaczego dzieci wychodzą na ulicę? Cz. 2 / Anna Czerwińska // Remedium. – 2010, nr 4, s. 22-23

17.  Dlaczego dzieci wychodzą na ulicę? / Mira Prajsner // Remedium. – 2009, nr 12, s. 24-25

18.  Zrozumieć, zaakceptować, aby zapobiec – co pedagodzy robią na ulicy? / Kamil Tomaszewski // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2009, nr 3/4, s. 5-7

19.  Dzieci ulicy w Pakistanie / Joanna M. Dąbrowska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 3, s. 25-29

20.  Ulica – jedyną alternatywą dla młodzieży? / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 48-51

21.  Streetworking, czyli praca z dziećmi ulicy / Joanna Dec // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 101-109

22.  Czy muszą być dziećmi ulicy? / oprac. Irena Malanowska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 2, dod. „Nasz Animator”, s. 5-12

23.  Dzieci ulicy w Polsce i na świecie / Wiesław Kołak // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 1, dod. „Nasz Animator” s. 8-10

24.  Ulica nie jest dla dzieci / Anna Staszewska // Niebieska Linia. – 2003, nr 1, s. 24-27

25.  Pomoc „dzieciom ulicy” w aspekcie historycznym / Mieczysław Gałaś // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 1, s. 20-24

26.  Problemy egzystencjalne „dzieci ulicy” wyzwaniem dla pedagogiki społecznej / Mieczysław Gałaś // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 7/8, s. 3-8

27.  Dzieci ulicy a przemoc / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 34-42

28.  Dzieci ulicy w nowej rzeczywistości  / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 56-58

29.  Dzieci ulicy / Mieczysław Kozłowski // Remedium. – 2000, nr 9, s. 13-15

30.  Dziecko ulicy – ewolucja pojęcia / Tadeusz Pilch // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 1, s. 5-8


NETOGRAFIA

 

31.  http://www.fundacjaulica.pl/index.php?id=about
Celem Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA jest przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej. Kolejnym dążeniem Fundacji jest prowadzenie, wspieranie i inicjowanie programów reintegracji społecznej wobec osób, rodzin
i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

              http://www.dzieciulicy.com.pl/
              Na stronie Dzieci ulicy informacje o tym jak można im pomóc, o fundacjach,     

              streetworkerach oraz schroniskach i ośrodkach dla dzieci

 

Poprawiony: środa, 06 marca 2013 09:16
 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.


Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0