Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Etyka zawodu nauczyciela PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 27 października 2012 10:21

ETYKA ZAWODU NAUCZYCIELA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993 - 2012

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

1.      Biblioteka szkolna dzisiaj / Bogumiła Staniów. – Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – S. 69-71 : Etyka nauczycieli bibliotekarzy
sygn. 44.705

2.      Dylematy etyczne początkujących nauczycieli języka angielskiego / Dorota Werbińska // W : Obraz szkoły i nauczyciela : egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne / pod red. Ewy Murawskiej. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 123-137
sygn. 44.368

3.      Dylematy etyczne współczesności / Paweł Czarnecki. – Warszawa : Difin, 2008. – S. 11-40 : Etyka: cele, zadania i funkcje
sygn. 44.108cz

4.      Etyka : świat wartości moralnych / Jerzy Jarco, Zdzisław Kalita, Marian Semp. – Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 1993. – S. 179-183 : Nauczyciel – najtrudniejszy zawód?
sygn. 40.131

5.      Etyka pedagogiczna / Janusz Homplewicz. – Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996
sygn. 42.041

6.      Etyka i kultura pedagogiczna nauczyciela / Czesław Banach // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prow. E. Różycka ; aut. 1 t. K. Ablewicz i in.]. – Warszawa : „Żak”, 2003. – S.1070-1077
sygn. 43.289cz

7.      Etyka i pedagogika / Tadeusz Kotarbiński // W : Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. – S. 199-200
sygn. 40.089cz

8.      Etyka zawodowa nauczyciela / Mikołaj Kozakiewicz // W : Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. – Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. – S. 200-203
sygn. 40.089cz

9.      Etyka zawodu nauczyciela akademickiego. Między tradycją a współczesnością / Andrzej M. Tchorzewski // W : Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Kazimierza W. Jaskota. – Szczecin : Oficyna IN PLUS, 2006. – S. 335-342
sygn. 44.018

10.  Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert. – Warszawa : Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2002. –
S. 9-18 : Etyka w pracy bibliotekarza szkolnego
sygn. 42.865

11.  Kultura organizacyjna w bibliotekach : nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką / Elżbieta Barbara Zybert. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2004. – S. 66-70 : Normy i wartości
sygn. 43.153

12.   Metodyka wychowania : bliżej nauczycielskiej prakseologii / Paweł Tyrała. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002. – S.168-170 : Wrażliwość moralna i etyczna nauczycieli
sygn. 42.893

13.  Miłość jako wartość w pracy nauczyciela / Antoni Rumiński // W : Agresja i przemoc we współczesnym świecie. T. 2, Agresja i przemoc w instytucjach wychowawczych / red. Zofia Brańka, Mirosław Szymański. – Kraków : Oficyna Wydawnicza TexT, 1998. –
S. 225-231
sygn. 42.599

14.  „Norma personalistyczna w edukacji” / Marian Nowak // W : Norma psychologiczna : perspektywy spojrzeń / pod red. Zenona Uchnasta. – Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1998. – S. 181-193
sygn. 42.054

15.  O powinności nauczyciela : wprowadzenie do refleksji etycznej / Krystyna Najder-Stefaniak. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2001
sygn. 42.534

16.  Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą / Michael Fullan. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – S. 37-50 : Powinność moralna na szczeblu szkoły
sygn. 43.568

17.  Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2010. – S. 162-165 : Pedagogiczna postawa nauczyciela przedszkola
sygn. 44.268cz, 44.429

18.  Portret nauczyciela szkoły przyszłości / Adam Horbowski // W : Szkoła polska u progu nadchodzącego wieku : praca zespołowa / pod red. Piotra Kowolika. – Kraków : „Impuls”, 1999. – S. 267-278
sygn. 42.227cz

19.  Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Kowalik. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011. – S. 344-349 : Aspekt ideologiczny rozwoju osobowości nauczyciela – etyka i prestiż zawodu
sygn. 44.493, 44.494cz

20.  Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice / red. Bronisława Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska. – Kraków : „Impuls”, 2011. – S. 27-45 : Miłość
i przyjaźń: radość, nadzieja, optymizm, dążenie do szczęścia – wartości jako drogi
i drogowskazy
sygn. 44.499

21.  Uczymy się nauczać / Richard I. Arends. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. – S. 393-396 : Normy, role i kultura nauczania
sygn. 40.943, 40.944, 40.656

22.  Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela / pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2012. – S. 42-48 : Cechy osobowości i predyspozycje współczesnego nauczyciela-wychowawcy
sygn. 44.696

23.  Wartości, człowiek, wychowanie : zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej / Władysław Cichoń. – Kraków : Wydaw. UJ, 1996. – S. 97-162 : Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej
sygn. 42.085

24.  Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu / Robert Kwaśnica // W : Pedagogika : podręcznik akademicki. [T.] 2 / red. nauk Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. – S. 291-319
sygn. 43.067, 43.083, 43.166cz

25.  Wychować człowieka mądrego : zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998
sygn. 41.738, 41.739

26.  Wychowanie w szkole : wskazówki dla nauczycieli / Teresa Zubrzycka-Maciąg, Danuta Wosik-Kawala. – Nowe wyd. – Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – S. 29-40 : Postawy wychowawcze nauczycieli
sygn. 44.673

27.  Wywieranie wrażenia na innych : o sztuce autoprezentacji / Mark Leasy. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – S. 80-106 : Kontekst społeczny: normy i role
sygn. 43.331

28.  Żyć, ale jak? : abc o tobie, o mnie, o nas / Małgorzata Miksza. – Kraków : „Impuls”, 1994. – S. 77-89 : Ideał nauczyciela-wychowawcy
sygn. 41.328
 

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
( w ujęciu chronologicznym)

 

29.  Nauczyciel „wiedzy serdecznej” / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. – 2012, nr 5, s.
17-20

30.  Obraz, role i etyka nauczycielska we współczesnej szkole podstawowej / Lidia Baranowska // Życie Szkoły. – 2011, nr 9, s. 4-10

31.  Wartości etyczne w przekazie nauczycieli wybranych szkół gimnazjalnych w Białymstoku / Lidia Dakowicz // Edukacja. – 2011, nr 3, s. 74-82

32.  W stronę zorientowanej etycznie edukacji nauczycielskiej / Dariusz Zając // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 1/2, s. 3-7

33.  Kilka uwag o statusie prawno-etycznym zawodu nauczyciela / Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Matylda Gwoździcka-Piotrowska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 7/8, s. 27-32

34.  Czy można być dobrym nauczycielem? / Maciej Smolak // Wychowawca. – 2008, nr 10, s. 16-18

35.  O etyce zawodowej kilka myśli / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 1, s. 19-21

36.  Nowy „profesjonalizm” nauczycieli / Amir Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 10, s. 16-20

37.  O etyce zawodu nauczyciela / Olga Anna Jabłonka // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 4, s. 9-11

38.  Czy nauczycielowi potrzebny jest kodeks etyczny? / Zdzisław Piwoński // Edukacja
i Dialog. – 2007, nr 2, s. 16-20

39.  Między obowiązkami a moralnością / Ewa Sygulla // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 12-15

40.  O budowaniu dobrych relacji / Zenon Krzemianowski // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 25-29

41.  Moralna postawa nauczyciela / Paulina Stachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 4, s. 50-52

42.  Etyczny wymiar kompetencji nauczyciela muzyki / Małgorzata Suświłło // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 3, s. 14-24

43.  Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły / Jolanta Kucharska // Nowa Szkoła. – 2006, nr 2, s. 42-46

44.  Kultura pedagogiczna / Łukasz Techmański // Życie Szkoły. – 2005, nr 9, s. 50-52

45.  Obowiązki moralne nauczyciela z perspektywy teorii prima facie / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 7/8, s. 8-11

46.  Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji / Zarząd Główny SBP // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 6, s. 2-3

47.  Etyka doradcy zawodowego / Anna Iwicka-Okońska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 3, s. 1-5

48.  Stosunek do pracy jako etyczny aspekt pracy nauczycielskiej / Marek Szałek // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 2, s. 152-155

49.  Nauczyciel wobec wychowania do prawdy / Marianna Szpiter // Edukacja. – 2004, nr 1, s. 64-70

50.  Rozważania nad etyką / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. – 2003, nr 6, s. 17-20

51.  Doniosły problem etyki / Krystyna Kuchta // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s. 3-7

52.  Etyka zawodu nauczyciela / Barbara Tarnowska // Wychowawca. – 2002, nr 2, s. 10-11
 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.


Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0