Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Nowości
Wykaz nowości 3/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 grudnia 2017 14:59

WYKAZ NOWOŚCI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

3/2017  (październik - grudzień)

 

 1. Ach / Jerzy Sosnowski. Kraków 2005. Sygn. 45 874
 2. Asertywność w przykładach : jak się zachować w typowych sytuacjach / Dorota Gromnicka. Warszawa 2015. Sygn. 45 830
 3. Babiogórskie grzyby : kalendarz 2017 / red. Maciej Mażul. Sucha Beskidzka – Zawoja 2016. Sygn. 45 838
 4. Babiogórskie ssaki : kalendarz 2018 / red. Maciej Mażul. Sucha Beskidzka – Zawoja 2017. Sygn. 45 855
 5. Bajka jak lekarstwo : zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej / Agnieszka Chamera-Nowak, Lidia Ippoldt. Warszawa 2015. Sygn. 45 747
 6. Bajki terapeutyczne / Hanna Szaga. Wyd 2. Kraków 2015. Sygn. 45 748
 7. Bardzo pomysłowe eksperymenty / Ruth Gellersen, Ulrich Velte. Kielce 2013. Sygn. 45 812
 8. Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym / pod red. nauk Hanny Batorowskiej, Emilii Musiał. Kraków 2017. Sygn. 45 854
 9. Biologia roślin / A.J. Lack, D.E. Evans. Warszawa 2003. Sygn. 45 858
 10. Busola / Mathias Enard. Kraków 2017. Sygn. 45 875
 11. Chemia organiczna / G. Patrick. Warszawa 2002. Sygn. 45 862
 12. Diagnoza w socjoterapii / red. nauk Ewa Grudziewska. Warszawa 2017. Sygn. 45 816
 13. Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same : (propozycje scenariuszy do przedstawień szkolnych i nie tylko) / Agnieszka Wątorek. Wyd. 2. Kraków 2017. Sygn. 45 876
 14. Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych / red. nauk. Joanna Głodkowska. Warszawa 2017. Sygn. 45 895
 15. Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska. Warszawa 2017. Sygn. 45 896
 16. Dziadkowie, rodzice, dzieci : transmisja międzypokoleniowa. Tom I / pod red. Elżbiety Lisowskiej, Krzysztofa Gąsiora, Krzysztofa Linowskiego. Kielce 2007. Sygn. 45 849
 17. Dziadkowie, rodzice, dzieci : zaburzenia transmisji międzypokoleniowej. Tom II / pod red. Krzysztofa Gąsiora, Elżbiety Lisowskiej, Sławomira Cudaka. Kielce 2007. Sygn. 45 850
 18. Dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania / Izabela Lach. Warszawa 2016. Sygn. 45 840
 19. Dziecko Noego / Eric-Emmanuel Schmidt. Kraków 2009. Sygn. 45 829
 20. Dziewczyna z zapałkami / Anna Janko. Warszawa 2012. Sygn. 45 877
 21. Eksperymenty są super! / teksty: Gwenaëlle Aznar oraz Simon Anheim [ et. al.]. Warszawa 2012. Sygn. 45 813
 22. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym : odpowiedzialność / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. Kraków 2010. Sygn. 45 837
 23. Garść radości, szczypta złości / Wojciech Kołyszko, Jovanka Tomaszewska. Sopot 2015. Sygn. 45 835
 24. Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne / red. nauk. Kazimierz Denek [ et. al.]. Sosnowiec 2015. Sygn. 45 847
 25. Jesień życia? Wiosna możliwości : przewodnik po późnej dorosłości / Monika Mularska-Kucharek, Ewa Czernik. Łódź 2016. Sygn. 45 817
 26. Karol Wojtyła. Noc wigilijna / red. i oprac. Adam Sosnowski. Kraków 2017. sygn. 45 897
 27. Kompleksowe wspieranie uczniów uzdolnionych : program WARS i SAWA / Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Alicja Baum. Warszawa 2015. Sygn. 45 878
 28. Ku dojrzałości : abc psychologii praktycznej / Henryka Machej. Kraków 2016. Sygn. 45 818
 29. Melancholia / Marek Bieńczyk. Warszawa 2014. Sygn. 45 879
 30. Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów / Maria Bystrzanowska. Kraków 2017. Sygn. 45 880
 31. Na każde przysłowie jest zabawa / Piotr Winczewski. Gdańsk 2017. Sygn. 45 883
 32. Narysuj emocje : ćwiczenia w rozpoznawaniu i nazywaniu stanów emocjonalnych /  [prac. i skład Magdalena Hinz]. Gdańsk 2017. Sygn. 45 898
 33. Nokturny / Kazuo Ishiguro. Wyd. 3. Warszawa 2017. Sygn. 45 884
 34. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego : zasady i harmonogram wdrażania, warunki i sposób realizacji, zadania dyrektora i nauczycieli, monitorowanie realizacji podstawy programowej / [Małgorzata Celuch, Wanda Pakulniewicz]. Warszawa 2017. Sygn. 45 814
 35. Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. Gdańsk 2017. Sygn. 45 881
 36. Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. Gdańsk 2017. Sygn. 45 882
 37. Nowe technologie w kształceniu / red. nauk. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Sosnowiec 2015. Sygn. 45 846
 38. Nowy obowiązkowy dokument: program wychowawczo-profilaktyczny : poradnik dyrektora szkoły : nowe regulacje prawne w zakresie wychowania i profilaktyki, etapy konstruowania nowego programu, organizacja prac rady pedagogicznej, przykład nowego programu wychowawczo-profilaktycznego / [Marzenna Czarnocka]. Warszawa 2017. Sygn. 45 819
 39. O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? / red. nauk Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak. Warszawa 2010. Sygn. 45 836
 40. Oceany świata / Alyn C. Duxbury, Alison B. Duxbury, Keith A. Sverdrup / Warszawa 2002. Sygn. 45 868
 41. Od uniwersytetu do starości : aspekty edukacji osób dorosłych / red.: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Sosnowiec 2014. Sygn. 45 848
 42. Pasja według św. Hanki / Anna Janko. Wyd. 1, dodr. Kraków 2016. Sygn. 45 885
 43. Płciowość człowieka w kontekście wychowania osoby ludzkiej / Karol Meissner. Wyd. 2, popr. i uzup. Poznań 2017. Sygn. 45 820
 44. Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki, psychologii i socjologii : poradnik dla studentów / Franciszek Bereźnicki. Kraków 2015. Sygn. 45 899
 45. Praca przedszkolaka : wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne / red. nauk Zbigniew Ostrach. Kraków 2016. Sygn. 45 834
 46. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w czytaniu i pisaniu : edukacja polonistyczna / Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska. Gdańsk 2015. Sygn. 45 886
 47. Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Katarzyna Parys. Wyd. 2. Kraków 2013. Sygn. 45 887
 48. Przezroczystość / Marek Bieńczyk. Warszawa 2015. sygn. 45 888
 49. Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury / red. Anna Janus-Sitarz. Kraków 2004. Sygn. 45 842
 50. Przyroda to przygoda : eksperymenty małego naukowca / Joachim Hecker. Kielce 2013. sygn. 45 815
 51. Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Birch. Wyd. 1 nowe, dodr. 5. Warszawa 2012. Sygn. 45 821
 52. Rysunek techniczny maszynowy / Tadeusz Dobrzański. Wyd. 26, 3 dodr. Warszawa 2017. Sygn. 45 900
 53. Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej / Aneta Paszkiewicz. Warszawa 2017. Sygn. 45 822
 54. Słownik języka polskiego PWN / oprac.: Lidia Drabik [et al.]. Wyd. 3, dodr. Warszawa 2017. Sygn. 45 889
 55. Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej / red. nauk Maria Dudzikowa, Karina Knasiecka-Falbierska. Kraków 2013. Sygn. 45 845
 56. Szkoła dziedzictwa : projekt_ 966 / [koordynacja merytoryczna: Monika Herkt]. Poznań 2016. Sygn. 45 853
 57. Sztuka wychowania czyli jak pomóc dziecku i zadbać o siebie / Agnieszka Wróbel. Bielsko-Biała 2017.
  Sygn. 45 823
 58. Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi / red. Zofia Palak, Magdalena Wójcik. Lublin 2016. Sygn. 45 890
 59. Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci / pod red. Anny Mikler-Chwastek. Warszawa 2017. Sygn. 45 891
 60. Twoje życie - Twoja sprawa : edukacja psychologiczna - lekcje wychowawcze w szkołach ponadgimnazjalnych : przewodnik dla nauczyciela. Cz. 1, Klasy I-II / Nora Grochowska. Warszawa 2002.
  Sygn. 45 831
 61. Twoje życie - Twoja sprawa : lekcje wychowawcze, ścieżki edukacyjne : program edukacji psychologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych / Nora Grochowska. Warszawa 2002. Sygn. 45 832
 62. Uczę się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną / Maria Kuleczka-Raszewska, Dorota Markowska. Gdańsk 2012. Sygn. 45 892
 63. Uwolnić niedźwiedzie / John Irving. Warszawa 2017. Sygn. 45 893
 64. Wędrując ku dorosłości : wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych : ćwiczenia / red. Teresa Król. Kraków 2013. Sygn. 45 824
 65. Współczesne teorie i nurty wychowania / Bogusław Śliwerski. Wyd. 9 zm. Kraków 2015. Sygn. 45 825
 66. Wstęp do informatyki / Rafał Kawa, Jacek Lembas. Warszawa 2017. Sygn. 45 826
 67. Wykonywanie władzy rodzicielskiej i kontaktów w warunkach istnienia elementu zagranicznego / Kornelia Hendrych. Warszawa 2016. Sygn. 45 839
 68. Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / red. nauk. Marta Jerzak. Warszawa 2016. Sygn. 45 827
 69. Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży : studium teoretyczno-empiryczne / Barbara Jankowiak. Poznań 2017. Sygn. 45 828
 70. Zakładam i prowadzę oświatową placówkę niepubliczną / Mirosława Cybula. Warszawa 2016. Sygn. 45 833
 71. Zanurzeni w mediach : konteksty edukacji medialnej / red. nauk. Natalia Walter. Poznań 2016. Sygn. 45 894
 
Wykaz nowości 2/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 lipca 2017 09:47

WYKAZ NOWOŚCI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

2/2017  (czerwiec-wrzesień)

 

 1. Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. Warszawa 2016. Sygn. 45 729
 2. Aktywny senior : jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku / Jolanta Piekarska, Wiesław Piekarski. Warszawa 2017. Sygn. 45 744
 3. Anna In w grobowcach świata / Olga Tokarczuk. Kraków 2015. Sygn. 45 745
 4. Antropologia kulturowa : wprowadzenie do wiedzy o kulturze / Janusz Gajda. Wyd. 4. Kraków 2015. Sygn. 45 746
 5. Bezpieczeństwo Polski : współczesne wyzwania / pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Anny Potyrały. Warszawa 2014. Sygn. 45 751
 6. Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym : wybrane obszary / red. Marek Leszczyński. Wyd. 2. Warszawa 2013. Sygn. 45 752
 7. Blisko, nie za blisko : terapeutyczne rozmowy o związkach / Paweł Droździak, Renata Mazurowska. Gliwice 2012. Sygn. 45 753
 8. Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym / Salda T. Uhls. Kraków 2016. Sygn. 45 754
 9. Ćwiczenie duszy, rozciąganie mózgu / rozmawiają Jerzy Vetulani i ks. Grzegorz Strzelczyk. Kraków 2016. Sygn. 45 755
 10. Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod red. nauk. Joanny Skibskiej. Kraków 2017. Sygn. 45 730
 11. Dieta kontra rak : żywienie w chorobie nowotworowej / Anna Rogulska. Warszawa 2016. Sygn. 45 756
 12. Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej / Beata Papuda-Dolińska. Lublin 2017. Sygn. 45 731
 13. Edukacja : korzenie, źródła, narracje / Aleksander Nalaskowski. Kraków 2017. Sygn. 45 732
 14. Edycja tekstów : praktyczny poradnik / Adam Wolański. Warszawa 2008. Sygn. 45 757
 15. Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu / red. nauk. Barbara Winczura. Wyd. 2. Kraków 2017. Sygn. 45 758
 16. Fałszerze papieru / Monika Sznajderman. Wołowiec 2016. Sygn. 45 759
 17. Gry dla małych i dużych : 150 świetnych zabaw w domu i na podwórku / Valerie Monet. Kielce 2017. Sygn. 45 760
 18. Integracja sensoryczna na co dzień / Maria Borkowska, Kinga Wagh. Wyd 1, 7 dodr. Warszawa 2017. Sygn. 45 761
 19. Jak podróżować z łososiem / Umberto Eco. Warszawa 2017. Sygn. 45 762
 20. Jak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Anna Radwańska. Warszawa 2017. Sygn. 45 733
 21. Język reklamy / Wacław Smid. Wyd. 2. Warszawa 2016. Sygn. 45 763
 22. Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą : wprowadzenie do pedagogiki społecznej / Pat Patrie. Poznań 2013. Sygn. 45 764
 23. Książka i technologie / red. nauk. Dariusz Kuźmina, Mikołaj Ochmański. Warszawa 2016. Sygn. 45 734
 24. Kultura pedagogiczna rodziców w społeczeństwie informacyjnym / Małgorzata Bereźnicka. Kraków 2015. Sygn. 45 765
 25. Marketing / Philips Kotler, Kelvin Lane Keller. Poznań 2014. Sygn. 45 766
 26. Metoda NDT-Bobath : poradnik dla rodziców / Maria Borkowska, Zofia Szwiling. Wyd. 1, 4 dodr. Warszawa 2015. Sygn. 45 767
 27. Mini wykłady o maxi sprawach / Leszek Kołakowski. Wy. 1, dodr. Kraków 2009. Sygn. 45 770
 28. Motywowanie pracowników w organizacji / Waldemar Kozłowski. Warszawa 2017. Sygn 45 771
 29. Narratologia / Paweł Tkaczyk. Warszawa 2017. Sygn. 45 735
 30. Nastolatek dla początkujących : nie daj się wylogować z ich życia / Leszek Talko. Warszawa 2017. Sygn. 45 736
 31. Nauczyciel doskonały / Janusz Bielski. Wyd. 2. Kraków 2017. Sygn. 45 772
 32. Nauka programowania z Minecraftem : buduj niesamowite światy z wykorzystaniem mocy pytona / Craig Richardson. Wyd. 1, 3 dodr. Warszawa 2017. Sygn. 45 773
 33. Niepełnosprawność intelektualna : diagnozowanie, edukacja i wychowanie / Lucyna Bobrowicz-Lewartowska. Gdańsk 2011. Sygn. 45 774
 34. Niepełnosprawność intelektualna : mowa, język, komunikacja / Jacek J. Błeszyński. Gdańsk 2013. Sygn. 45 775
 35. O sztuce bycia z innymi : dobre maniery na nowy wiek / Renata Mazurowska, Tomasz Sobierajski. Gliwice, 2017. Sygn. 45 776
 36. Opieka szkoły nad dzieckiem z rodziny patologicznej / Daria Becker-Pestka. Warszawa 2017. Sygn. 45 737
 37. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną : procesy poznawcze / Ewa Zasępa. Kraków 2016. Sygn. 45 777
 38. Pedagogika : podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym / Teresa Hejnicka-Bezewińska. Warszawa 2015. Sygn. 45 778
 39. Pedagogika kultury popularnej - teorie, metody i obszary badań / pod red. nauk. Witolda Jakubowskiego. Kraków 2017. Sygn. 45 779
 40. Pedagogika porównawcza : podręcznik akademicki / Czesław Kępski. Warszawa 2016. Sygn. 45 781
 41. Pedagogika przeżyć praktycznie : o innej metodzie pracy grupowej / Kraków 2016. Sygn. 45 782
 42. Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / Wiesław Ambroziak. Kraków 2016. Sygn. 45 783
 43. Pedagogika specjalna : od tradycji do współczesności / Iwona Chrzanowska. Kraków 2015. Sygn. 45 784
 44. Pedagogika wobec duchowości - duchowość wobec pedagogiki / praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Babickiego i Dariusza Stępkowskiego. Warszawa 2016. Sygn. 45 787
 45. Podstawy chemii nieorganicznej. T. 1 / Adam Bielański. Wyd. 6, 2 dodr. Warszawa 2012. Sygn. 45 788
 46. Podstawy chemii nieorganicznej. T. 2 / Adam Bielański. Wyd. 4, 2 dodr. Warszawa 2013. Sygn. 45 789
 47. Podstawy ekonomii / red. nauk. Roman Milewski, Eugeniusz Kwiatkowski. Wyd. 3 zm., 12 dodr. Warszawa 2017. 45 790
 48. Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych / Anna Kłasiuć-Zduńczyk. Toruń 2014. Sygn. 45 791
 49. Poza ziemię… : historia lotów międzyplanetarnych / Krzysztof Ziołkowski. Warszawa 2017. Sygn. 45 792
 50. Praca magisterska - licencjat : przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej / Radosław Zenderowski. Wyd. 9. Warszawa 2017. Sygn. 45 793
 51. Projektowanie metod dydaktycznych : efektywne strategie edukacyjne / Julie Dirksen. Wyd. 2. Gliwice 2017. Sygn. 45 738
 52. Psychologia nauczania : czyli jak skutecznie prowadzić szkolenia, zarządzać grupami i występować przed publicznością / Mateusz Grzesiak. Gliwice 2017. Sygn. 45 739
 53. Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek. Lublin 2016. Sygn. 45 795
 54. Stary gmach / Piotr Matywiecki. Warszawa 2016. Sygn. 45 796
 55. Swoją drogą : opowieść o trzech podróżach po inne życie / Tomek Michniewicz. Kraków 2014. Sygn. 45 798
 56. Szkoła neuronów : o nastolatkach, kompromisach i wychowaniu / Marek Kaczmarzyk. Słupsk 2017. Sygn. 45 740
 57. Uchodźcy w Europie : uwarunkowania, istota, następstwa / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Jolanta Szymańska. Warszawa 2017. Sygn. 45 801
 58. Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnością intelektualną : poradnik dla rodziców i terapeutów / Marta Wiśniewska. Wyd. 2. Kraków 2010. Sygn. 45 802
 59. Współczesna psychologia mediów : nowe problemy i perspektywy badawcze / pod red. nauk. Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka. Wyd. 3. Kraków 2017. Sygn. 45 742
 60. Współczesne modele i strategie resocjalizacji / red. nauk. Robert Opora. Warszawa 2017. Sygn. 45 803
 61. Wszystko za Everest / Jon Krakauer. Wołowiec 2015. Sygn. 45 804
 62. Wybrane problemy i wyzwania społeczne : filozofia, psychologia, socjologia, demografia, ekonomia społeczna / red. nauk. Jakub Bartoszewski. Konin 2015. Sygn. 45 805
 63. Wykluczeni / Artur Domosławski. Warszawa 2017. Sygn. 45 806
 64. Zabawa : o uczeniu się, zaufaniu i życiu pełnym entuzjazmu / Andre Stern. Gliwice 2017. Sygn. 45 807
 65. Zagrożenia ze strony mediów / pod red. Grażyny Penkowskiej. Gdańsk 2017. Sygn. 45 743
 66. Zarządzanie projektami / Marek Pawlak. Wyd. 1, 7 dodr. Warszawa 2006. Sygn. 45 808
 67. Zdrowie w cyklu życia człowieka / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik i Joanny Miniszewskiej. Łódź 2012. Sygn. 45 810
 68. Zrozumieć programowanie / Gynvael Coldwind. Warszawa 2015. Sygn. 45 811
Poprawiony: poniedziałek, 18 grudnia 2017 14:55
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 2 z 33


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.


Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/tmp/php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0