Wyszukiwarka

Polecamy książki

Ciekawe strony

Nowości
Przydatne artykuły z czasopism (2) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 kwietnia 2016 13:49

PRZYDATNE ARTYKUŁY Z CZASOPISM (2)

dostępne w Bibliotece Pedagogicznej

(wybór z lat: 2015, 2016)

 • Amor vincit omnia – miłość wszystko zwycięża / Ewa Wojciechowska // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 1, s. 35 (scenariusz lekcji WDŻ dla uczniów gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych)
 • Bieganie z pomysłem dla małych i dużych / Dorota Kamień // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, nr 1, s. 10-13 (ćwiczenia biegowe kształtujące wytrzymałość, realizowane podczas lekcji wf)
 • Chrzest Polski : scenariusz dla uczniów gimnazjum i VI klasy szkoły podstawowej / Paweł Janicki // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 2, s. 32-33
 • Cyberzagrożenia / Katarzyna Padło // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 2, s. 18-19 (grooming – krzywdzenie dzieci w sieci)
 • Czy istnieje potrzeba uczenia dzieci uważności? / Marta Komorowska // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, s. 53-55
 • Czy nadmierną nadpobudliwość można złagodzić dietą / Karolina Łagowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, nr 1, s. 14-18
 • Dlaczego dopalacze są niebezpieczne? / Katarzyna Padło // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 2, s. 8-10
 • Duchowość, religia i wychowanie / Zbigniew Marek // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 1, s. 9-22
 • Fonoholizm wśród uczniów / Aneta Baranowska // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 2, s. 20-21
 • Funkcja szkoły w rozwoju ucznia zdolnego we wczesnej edukacji / Joanna Skoczylas // NOWA SZKOŁA. – 2016, nr 2, s. 34-45
 • Gimnastyka korekcyjna na lekcjach wychowania fizycznego / Krzysztof Jakubowski // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, nr 1, s. 31-37 (propozycja zajęć z wykorzystaniem licznych zabaw i ciekawych ćwiczeń)
 • Jak się ustrzec przed zagrożeniami we współczesnym świecie? : scenariusz lekcji wychowawczej / Anna Górecka // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 2, s. 16-17
 • Jak zapobiegać fonoholizmowi? / Ewa Gałązka // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 2, s. 22 (co powinni rodzice?)
 • Jak żyć w zgodzie ze zwierzętami? : scenariusz lekcji dla klas 1-3 / Piotr Klepacki // AURA. – 2016, nr 2, „Dodatek Ekologiczny”, s. 5-8 (propozycja zajęć z wykorzystaniem internetowej platformy)
 • Jan Paweł II i Benedykt XVI o wychowaniu i duchowym rozwoju młodzieży / Bogdan Stańkowski // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 1, s. 73-92
 • Gimnastyka korekcyjna na lekcjach wychowania fizycznego / Krzysztof Jakubowski // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2015, nr 5, s. 45-50
 • Gry i zabawy dla dzieci z trudnościami w koncentracji / Paulina Ilska // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, s. 40-41
 • Kultura klasy szkolnej jako przestrzeń stymulowania rozwoju twórczej aktywności werbalnej dzieci na etapie wczesnej edukacji / Ewa Kochanowska // NOWA SZKOŁA. – 2016, nr 1, s. 38-48
 • L 4 – elektronicznie / Magdalena Sobiak // NOWA SZKOŁA. – 2016, nr 1, s. 35-37 (elektroniczne zwolnienia lekarskie)
 • Miejsce rodziców w szkole / Włodzimierz Kaleta // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 8, s. 15-18
 • Miejsce wartości w koncepcji pracy szkoły / Małgorzata Nowak // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 8, s. 28-30
 • Kształcenie świadomego odbiorcy kultury w gimnazjum / Sławomir
  J. Żurek // EDUKACJA. – 2015, nr 3, s. 114-122 (promowanie kultury w szkole, analiza i interpretacja nieliterackich tekstów kultury)
 • Kształtowanie postaw konstruktywnego spędzania czasu wolnego u dzieci / Paulina Ilska // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, dod. „Na Uzależnienia Behawioralne”, s. 1-2
 • „Najważniejsza droga” : Jan Paweł II o rodzinie - scenariusz / Joanna Baranowska // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 1, s. 32-34 (propozycja dla szkoły podstawowej lub gimnazjum)
 • Nauczyciel, ojciec, wizjoner i pielgrzym / Paweł Milcarek // KRONIKA SEJMOWA. – 2015, nr 84, s. 8-10 (życie św. Jana Pawła II)
 • Nieadekwatne wsparcie społeczne w okresie adolescencji / Dominika Szymańska // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, s. 14-15
 • Nowe technologie w pracy każdego nauczyciela / Anna Michnik // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, s. 44-45
 • Obdarzanie człowieczeństwem / Piotr Mazur // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 1, s. 18-19 (wychowanie dzieci w rodzinie)
 • Okno życia – rozwój pomimo krytyki / Beata Krajewska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 2, s. 33-36 (dyskusje wokół tzw. okien życia)
 • Podstawowe uwarunkowania wyniku sportowego w lekkoatletyce / Piotr Bora // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, nr 1, s. 4-9 (budowa somatyczna, technika, psychika, wiek, taktyka, teoria)
 • Pożary lasów – sposoby prognozowania i zapobiegania / Agnieszka Ubowska, Kamila Laskowska // AURA. – 2016, nr 1, s. 10-13
 • Prawo autorskie w praktyce szkolnej / Dorota Janczak // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 8, s. 58-61
 • Promowanie w szkole sportów mniej popularnych / Ewa Brzozowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2015, nr 5, s. 52-55
 • Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce / ECPAT // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, s. 1-5
 • Przyczyny nieudanych adopcji / Kinga Mickiewicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 1, s. 22-29
 • Psychologia to nauka, nie czary / Tomasz Garstka, rozm. przepr. Beata Igielska       // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 1, s. 30-33
 • Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w świetle najnowszych danych statystycznych / Katarzyna Napiórkowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 2, s. 3-14
 • Rodzic w szkole – partner czy oponent? / Elżbieta Piotrowska-Gromniak, rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 8, s. 12-14
 • Rodzina w rozwoju społecznym / Patrycja Woźniak // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 1, s. 9-12 (znaczenie rodziny w życiu człowieka, tworzenie wspólnoty osób, uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa)
 • Rola matki i ojca w wychowaniu / Urszula Tokarska // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 1, s. 13-15
 • Rośliny dziko rosnące w diecie naszych przodków. Cz. 1 / Czesława Trąba, Krzysztof Rogut // AURA. – 2016, nr 1, s. 20-22
 • Rośliny dziko rosnące w diecie naszych przodków. Cz. 2 / Czesława Trąba, Krzysztof Rogut // AURA. – 2016, nr 2, s. 19-22
 • Rozumieć siebie, rozumieć innych / Elżbieta Wójcik // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 1, s. 28-31
 • Scenariusz zajęć profilaktycznych dla młodzieży / Karolina Van Laere, Kinga Sochacka // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, s. 30-32
 • Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych (dla klas I-III szkół podstawowych) / Karolina Van Laere, Kinga Sochacka // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, dod. „Na Uzależnienia Behawioralne”, s. 3-6
 • Słuchanie ze zrozumieniem / Andrzej Zwoliński // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 1, s. 13-15 (istota dialogu małżeńskiego)
 • Społeczne i wychowawcze zasoby odpoczynku / Alicja Żywczok // PEDAGOGIKA SPOŁECZNA. – 2015, nr 2, s. 71-86 (współczesny pracoholizm, potrzeba, znaczenie i rola odpoczynku)
 • Sponsoring – nowy sposób na życie / Radosław Mysior // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, s. 6-7
 • Style wychowania w rodzinie / Justyna Cieślikowska // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, s. 19-21
 • Sześciolatki, nos i tabakiera / Klemens Stróżyński // NOWA SZKOŁA. – 2016, nr 1, s. 23-29 (sześciolatki w szkole, nauka języka ojczystego jako podstawa edukacji w tym okresie)
 • Ucieczka od rzeczywistości / Urszula Tokarska // WYCHOWAWCA. – 2016, nr 2, s. 11-16 (uzależnienia wśród dzieci i młodzieży)
 • W służbie sztuki, tradycji i narodu // KRONIKA SEJMOWA. – 2015, nr 84, s. 21-25 (historia polskiego teatru)
 • Wartościowanie późnego macierzyństwa przez kobiety / Aneta Jarzębińska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 2, s. 45-52
 • Wsparcie społeczne nastolatków w rodzinach pełnych i niepełnych / Anna Michniuk // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 1, s. 41-47
 • Wychowawca królów, nauczyciel narodu // KRONIKA SEJMOWA. – 2015, nr 84, s. 14-17 (Jan Długosz)
 • Uczeń na start! : wspomagamy aktywność ruchową / Piotr Winczewski // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2015, nr 5, s. 42-44
 • Uczniowie o działaniach profilaktycznych szkoły / Iwona Jakubowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 1, s. 48-52
 • Vademecum dyrektora szkoły / Michał Łyszczarz // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 8, s. 42-53 (zadania i obowiązki dyrektora szkoły)
 • Wolontariat w szkole – angażowanie dzieci i młodzieży w organizację szkolnej imprezy sportowej / Paweł Marchel // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, nr 1, s. 38-45 (wolontariat sportowy – przykłady działań, zakres prac)
 • Zachowania zdrowotne uczniów / Krzysztof Kultys // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2015, nr 5, s. 36-41
 • Założenia a rzeczywiste wsparcie rodzin ryzyka w środowisku lokalnym / Justyna Chwalińska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. – 2016, nr 2, s. 37-44
 • Zapobieganie wykluczeniu rówieśniczemu w gimnazjum / Małgorzata Wójcik [i in.] // EDUKACJA. – 2015, nr 3, s. 123-140 (opis projektu interwencji edukacyjnej mającej zapobiegać zjawisku wykluczenia rówieśniczego)
 • Zarządzanie własnym rozwojem / Jarosław Kordziński // DYREKTOR SZKOŁY. – 2015, nr 8, s. 31-33
 • Zdrowa żywność nie musi być droga / Paulina Firak // AURA. – 2016, nr 2, s. 31-33 (rola konsumenckich kooperatyw spożywczych w dostępie do zdrowej i niedrogiej żywności)
 • Zdrowie i jakość życia – pojęcia pluralistyczne / Monika Pluta, Tomasz Hanć // REMEDIUM. – 2015, nr 7/8, s. 33-35
 • Ze skarbnicy metodyki wychowania fizycznego / Piotr Winczewski // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, nr 1, s. 56-59 (propozycje gier i zabaw ruchowych)
 • Znaczenie różnorodnych form aktywności ruchowej dla rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym : raport specjalny / Magdalena Krzelowska // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. – 2016, nr 1, s. 19-30

      

 
Wykaz nowości 4/2016 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 kwietnia 2016 09:47

WYKAZ NOWOŚCI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

4/2016 (kwiecień)

 1. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016
 2. Borkowska A., Grotowska B., Codzienność dziecka z zespołem Aspergera : okiem rodzica i terapeuty, Gdańsk 2015
 3. Denek K., Drogowskazy, aksjologia, osobowość, Sosnowiec 2015
 4. Gołębiowska-Szychowska J., Szychowski Ł., Powiem ci, jak się uczyć : przewodnik dla ambitnych nauczycieli i rodziców, Gdańsk 2015
 5. González C., Mocno mnie przytul : jak zbudować i utrzymać silną więź w rodzinie, Warszawa 2016
 6. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później : książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków, Kraków 2015
 7. Kaliszewska M., Ruch freinetowski w Polsce w latach 1957-2014 : dorobek, dylematy i perspektywy, Kielce 2015
 8. Kowalski M., Koszyk I., Śliwa S. (red.), Edukacja i/a mózg : mózg a/i edukacja, Kraków 2016
 9. Machalski P., Europa samorządna : samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej, Toruń 2015
 10. Morato C., Królowe przeklęte, Warszawa 2016
 11. Opora R., Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych, Warszawa 2015
 12. Papugowa W. (red.), Przedszkolak : książka dla nauczycieli i rodziców, Kraków 2015
 13. Parysiewicz B., Wyżlic M., Komsta-Tokarzewska K. (red.), Dialog w rodzinie : dobre praktyki, Lublin 2015
 14. Platt G., Pokonać dyspraksję : prosty program ćwiczeń poprawiających umiejętności ruchowe w domu i w szkole, Gdańsk 2016
 15. Rosenthal N.E., Dar przeciwności : nieoczekiwane korzyści, jakie dają nam życiowe trudności, komplikacje i uciążliwości, Kielce 2015
 16. Śliwerski B., Edukacja (w) polityce : polityka (w) edukacji : inspiracje do badań polityki oświatowej, Kraków 215
 17. Tuszyńska A., Narzeczona Schulza : apokryf, Kraków 2015
Poprawiony: czwartek, 24 listopada 2016 15:43
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 32


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Lonex registrar ntchosting.com Valid XHTML and CSS.